Zdraví se stává sdílenou hodnotou, na které obě strany, zaměstnavatel a zaměstnanec, mají společný zájem. Zaměstnavatel tak získá loajální a motivované zaměstnance, zaměstnanci si budou práce u zaměstnavatele vážit. K tomu, aby se tento společný zájem mohl realizovat, slouží programy zdraví podporované a utvářené zaměstnavatelem.

VÝHODY PRO ZAMĚSTNANCE

Co takový program zahrnuje? Program zdraví na pracovišti je organizovaný, zaměstnavatelem sponzorovaný program, který je koncipován tak, aby podporoval zaměstnance (a někdy i jejich rodiny) k osvojení dlouhodobě udržitelného chování, které redukuje zdravotní rizika, zvyšuje kvalitu života, posiluje efektivitu práce s vyčíslitelným benefitem pro celou organizaci. Příkladem vyčíslitelnosti efektu zdravotního programu pro zaměstnance může být třeba studie provedená ve společnosti Johnson & Johnson v USA v letech 2002-2008. Díky sofistikovaným wellness programům klesl ve firmě počet kuřáků o dvě třetiny a počet lidí s vysokým krevním tlakem, fyzicky neaktivních, klesl o více než polovinu. Na nákladech na zdravotní péči ušetřila firma v tomto období více než 250 milionů dolarů.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?