V českém právním prostředí se snad žádný zákon nevyhne následným úpravám a doplněním ve formě jeho novelizací. Nejinak je tomu v případě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "NOZ"), základního civilního kodexu, který je v účinnosti teprve čtvrtým rokem. Zákonodárce reagoval novelou v podobě zákona č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, nejen na nejasnosti a nepřesnosti, které se v NOZ vyskytovaly, ale též na požadavky z praxe.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?