Zkoumání Frederica Lalouxe se zaměřuje na hodnoty, praktiky a struktury organizací - malých i velkých, které procházejí proměnou. V knize Budoucnost organizací ozřejmuje několik úrovní modelů lidského uvažování od magické přes mytickou, racionální až po integrální. Každému vnímání světa odpovídá určitý styl vedení organizací. Nikdy dříve neexistovala situace, kdy by lidé mohli fungovat v tolika modelech vedle sebe. Každý z nich překonává, ale zároveň v sobě integruje ten předchozí. Přechod na jiný stupeň vyžaduje odvahu, aby byl člověk schopen vzdát se starých jistot a začal experimentovat s novým pohledem na svět.

Bylo by však chybou škatulkovat lidi podle schémat. Pro pochopení kontextu se vyplatí seznámit s dalšími publikacemi - od Kena Wilbera A Brief History of Everything (Stručná historie všeho) či Changes of Mind (Změna mysli) od Jenny Wadeové. Obě nabízejí vhled do tématu.

RŮZNÉ STUPNĚ VÝVOJE ORGANIZACÍ

Frederic Laloux symbolicky přiřadil modelům řízení organizací různé barvy. Červená označuje náčelníky gangů, mafií, kteří potřebují demonstrovat sílu. Žlutá barva charakterizuje stálost, důraz na formální role. To je typické pro organizace, které vykazují stabilitu v čase. Oranžový model je převládající formou pro fungování komerčních firem současnosti.

Vznikají v nich oddělení lidských zdrojů, arzenál procesů a praktik, jež zahrnují výkonnostní hodnocení, plánování, talent management a rozvoj předpokladů pro vedení. Nade všechny talenty se oceňuje racionální uvažování. Emoce jsou spíše potlačeny.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?