Od účinnosti GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů) bude pro mnohé podnikatele povinné mít tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Tedy osobu, která bude monitorovat soulad mechanismu zpracování osobních údajů s novým nařízením (shromažďovat osobní údaje, analyzovat mechanismus zpracování, prověřovat právní soulad, doporučovat správné a efektivní postupy, školit zaměstnance podnikatele) a bude zároveň fungovat jako kontaktní osoba pro Úřad pro ochranu osobních údajů a také pro subjekty údajů, které se na ni budou moci obracet se svými stížnostmi a připomínkami.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?