Pracovní trh je přehřátý a lidí je nedostatek. Můžete říci, zda to platí ve všech oborech?

Ano, obecně to platí všude, i když jsou obory, kde je nouze trochu menší. Samozřejmě jsou určité rozdíly i podle regionu. Dneska již nemůžeme říct, že by byl dostatek pracovní síly v jakémkoli oboru.

Působíte i na Ostravsku. Kolik zde celkově chybí lidí a v jakých oborech?

V současnosti se špatně odhadují celkové počty, protože už neexistuje povinnost hlášení na úřadech práce, jako tomu bylo dříve. Volná místa se neevidují. Můžeme tedy dělat jen určité odhady. Na Ostravsku, respektive v Moravskoslezském kraji, je nezaměstnanost jedna z nejvyšších v republice. Nicméně se i tady ta čísla již blíží tomu, čemu říkáme plná zaměstnanost. To znamená, že ti, kteří si chtějí práci najít, ji najdou. Spíše se potkáváme s tím, že lidé poptávají jiné pozice, než jim pracovní trh nabízí. Chybí mnoho lidí v IT a s technickým vzděláním a také na méně kvalifikovaných místech. Jenže projevují zájem spíše o místa v administrativě. Tím vznikají určité disproporce na straně nabídky a poptávky na trhu práce.

O jaké profese mají zaměstnavatelé největší zájem?

Rozhodně jsou to místa v automobilovém průmyslu, strojírenství a obecně ve výrobě. Jde o profese jak kvalifikované, tak nekvalifikované. Jsou potřeba různé pomocné práce, svářeči, obráběči, tedy profese, které jsou velmi nedostatkové. Poptávka je po odborně technických pozicích, jako jsou technologové a konstruktéři, IT odborníci a pracovníci do obchodních oddělení.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?