V oblasti vyhledávání řídících pracovníků, tzv. executive search, která je založena na důvěře všech účastníků, chybí v Česku instituce, která by stanovila jasná pravidla a vyžadovala jejich dodržování. Z tohoto důvodu Stanton Chase, společnost působící v tomto oboru, uvádí na český trh pravidla Mezinárodní asociace konzultantů v executive search (AESC), jež etiku oboru řeší.

NEVYZRÁLOST TRHU

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?