Když se mě někdo zeptá na ideál asistentky, řeknu, že je to nadpozemská bytost, krásná, chytrá, co má ty a ty dovednosti a schopnosti, má vždycky čas a je pro šéfa pokladem. Právě takové se od srpna budeme snažit hledat a představit veřejnosti. Na stránkách časopisu Moderní řízení jsme od dubna sdíleli různá témata, kterých se dotýká profesionální život asistentek/asistentů. Řešili jsme například, jak si má vedoucí vychovat skvělou asistentku/asistenta. Popsali jsme jednotlivé fáze budování důvěry, vyjasnění vzájemných očekávání mezi šéfem a asistentkou/asistentem. A zdůraznili to, že ani když nováček ve firmě projde náročným výběrovým řízením, neznamená to, že je univerzálním robotem, který zvládá všechno stejně dobře. Pracovali jsme proto se zpětnou vazbou šéfa a tím, o co si musí ženy a muži v rolích asistentek a asistentů umět říci, pokud tápou v nových profesních vztazích. Častým jmenovatelem, který se všemi tématy prolínal, byl respekt. Vedli jsme k němu šéfy, ale i jejich pomocníky. Nabádali jsme - nešetřete poděkováním. A možná i proto vznikl nápad na soutěž, která má zviditelnit a ocenit pozici profesionální asistentky či asistenta.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?