V praxi mají zaměstnavatelé tendenci situaci řešit rychle a rázně, a to okamžitým zrušením pracovního poměru. Takový postup ale nelze vždy doporučit. Zaměstnavatel musí totiž velmi opatrně hodnotit míru intenzity porušení povinnosti ze strany zaměstnance a podle ní volit správný způsob reakce. Rozhoduje při tom povaha provozu, ve kterém zaměstnanec pracuje, práce, kterou vykonává, dosavadní chování zaměstnance i míra jeho podnapilosti.

NOVÉ ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU

Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku sp. zn. 21 Cdo 4733/2015 rozebral, kdy a za jakých okolností může být se zaměstnancem ukončen pracovní poměr pro závažné porušení povinností, když test prokáže, že zaměstnanec požil alkohol.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?