Právě zaměstnavatelé se v takovém případě mohou rázem ocitnout v sérii problémů, které mnohdy vyústí až v soudní spor. Stmelovací akce tak mají řadu právních souvislostí, na které je nutné si dát pozor. Jen zřídkakdy se však jedná o spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, který si zranění přivodil. Naopak nejčastějším protivníkem zaměstnavatele v soudním sporu, jehož předmětem je pracovní úraz, je pojišťovna poskytující zaměstnavatelům zákonné pojištění, z něhož je hrazena škoda na zdraví a škoda vzniklá v souvislosti s pracovním úrazem a nemocí z povolání. Ta se v některých případech zcela pochopitelně brání a jakékoli plnění odmítá - obzvlášť tehdy, pokud domnělé nároky na taková plnění plynou z úrazů vzniklých na firemních lyžařských zájezdech, cyklistických závodech či dalších teambuildingových aktivitách (z pohledu pojišťovny) nesouvisejících s činností zaměstnavatele, natož pak s výkonem pracovních povinností vyplývajících z pracovní smlouvy.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?