Důležitou roli při práci s talenty ve firmě hraje proces hodnocení výkonu a výsledků práce. Chytré firmy se při něm zaměřují na silné stránky jednotlivce. Pokud budeme rozvíjet slabé stránky, kterým elegantně říkáme oblasti pro rozvoj, skončíme s partou "průměrných" zaměstnanců, kteří s mimořádným úsilím a energií vypilovali své slabé stránky do určité úrovně. To, co dělají, je však nebaví a výsledky jsou mizerné.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?