Jeden z nejslavnějších současných představitelů vědy o managementu Henry Mintzberg zastává názor, že strategické myšlení není jen jiný název pro všechno, co spadá pod deštník strategického managementu. Je to syntéza a zahrnuje intuici a kreativitu. Výstupem strategického myšlení podle něj je integrovaný pohled na firmu, ne precizně artikulovaná vize směru. Strategie tak musí mít možnost působit kdykoli a kdekoli v organizaci, často pomocí neuspořádaného procesu neformálního učení, které musí provádět lidé na různých úrovních, kteří jsou v dění zapojeni různými a specifickými podobami a formami.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?