Výzkum personální agentury Randstad zachycuje názory více než 160 tisíc respondentů (lidé ve věku 18-65 let) v 5495 společnostech ve 26 zemích. Poskytuje náhled na vnímání a hnací sílu potenciálních zaměstnanců. Položil otázky: Proč lidé dávají přednost jedné firmě nebo konkrétnímu odvětví před druhým? Co je motivuje, aby zůstali u zaměstnavatele nebo naopak začali hledat jinde? Průzkum zjistil, že správná rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a příjemná atmosféra na pracovišti se můžou stát zejména pro ženy a generaci mileniálů rozhodujícím faktorem při volbě konkrétního zaměstnavatele. Dále se ukázalo, že obor IT patří mezi nejpopulárnější obory a například automatizace nevzbuzuje v lidech velké obavy ze ztráty zaměstnání.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?