O čem jste ještě nečetli

Rozdílné platy mužů a žen

Požadavek "stejných peněz za stejnou práci" pro muže i pro ženy zní z feministických kruhů stále hřmotněji a na první pohled není divu: v Británii vydělávají ženy o 29 % méně než muži, ve Francii o 17 % a v Německu o 15 %. Jak ale napovídá analýza časopisu The Economist, hlavním důvodem není to, že by za stejnou práci dostávaly méně peněz. Tento nešvar sice existuje, je ale statisticky téměř bezvýznamný: ve stejné firmě, na stejné pozici a se stejně pojmenovanou funkcí vydělávají Britky jen o 0,8 % méně než Britové. Ve Francii a Německu je rozdíl větší, ale stále v řádu nižších jednotek procenta. Analýza identifikuje dva závažnější problémy, než jsou relativně malé rozdíly mezi platy na většině pozic. Za prvé, ženám se obtížněji stoupá firemními hierarchiemi k vrcholu, tedy na dobře placená místa; brání jim v tom příslovečný skleněný stop. Za druhé, největší rozdíly mezi platy mužů a žen existují právě u špičkových pozic, kde nejsou odměny na rozdíl od nižšího managementu standardizované a bývají častěji výsledkem vyjednávání a přeplácení - očividně v neprospěch žen.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?