Zanedlouho bude institut svěřenských fondů v českém právním řádu "slavit" třetí výročí, a nastane tak čas k jeho hodnocení. Při počáteční úpravě a definici svěřenského fondu v zákoně bylo jeho uvedení v život spíše na teoretické úrovni, nyní však související zákonné předpisy doznaly takových změn, že se fondy stávají stále oblíbenějšími.

Podstatou svěřenského fondu je umožnit široké veřejnosti alternativu správy jejího (rodinného i obchodního) majetku, a to prakticky v jakékoli hodnotě. Fond má proto široké uplatnění také v dědickém právu a zejména při generační výměně v rodinných podnicích. Od roku 2014 bylo založeno na 600 svěřenských fondů a jejich počet se s pokračující osvětou stále zvyšuje.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?