IVONA HUŇKOVÁ
předsedkyně Krajské hospodářské komory, jednatelka společnosti Euregnia

Zlínský kraj je silně průmyslový. Dominantní zde býval letecký, dneska spíše automobilový průmysl. V této oblasti podniká významná část firem. Před lety byly těžce zkoušeny, ale dnes se zdá, že mají výhodu. Některé firmy rostou rychleji a "nasávají" pracovníky z ostatních oborů a firem. Dochází k přebíhání lidí mezi firmami, mnohdy jsou přecházející poučeni náborovými personalisty tak, že ukvapeně ruší vztah se svým dlouhodobým zaměstnavatelem. Aktuální přecházení pracovníků mezi firmami má však i výhody. Znalí a zkušení lidé, kteří mění firmu, tím mění i potenciál svých nových zaměstnavatelů.

Kraji, lidem a firmám v něm by prospělo více propojit vzdělávání a školy. Mladí lidé, kteří vyjdou ze školy, se musí smířit s tím, že se musí nejprve doučit to, co budou opravdu dělat, a firmy musí počítat s vyššími vstupními náklady. Věřím, že ve prospěch obou by byla opravdová praxe ve škole a praktická škola ve firmách. Z důvodu nedostatku pracovníků budou firmy čím dál více přistupovat k automatizaci a využití strojů, hodně lidí bude hledat nové uplatnění. Jedinou cestou bude vzdělávání; nejen dětí, ale především dospělých, tak aby dokázali nabytou praxi využít v nové profesi.

Lidé ve Zlínském kraji jsou pracovití a chytří, vždy byli zruční a kreativní. Pokud si naši lidé dokážou najít vhodné bydlení a vyžití pro volný čas, dostanou dobrý plat a k tomu jim vzdělávací systém spolu s firmami dá potřebné zkušenosti, bude náš kraj jen vzkvétat.

JOSEF ŠVEJDA
finanční ředitel a jednatel, ON Semiconductor Czech Republic

Řada firem v regionu se dynamicky rozvíjí. Ani my nejsme výjimkou, v tomto roce investujeme do rozvoje téměř dvě miliardy korun. S tím přímo souvisí masivní nábor zaměstnanců, v tomto roce jich hledáme asi 200. I přes velice nízkou nezaměstnanost v našem regionu se nám zatím daří zaměstnance nabírat. Myslím, že můžeme nabídnout zázemí a stabilitu zaměstnancům a pocit určité jistoty regionu, ve kterém podnikáme.

Kromě finančního ohodnocení a benefitů je pro lidi stále více důležité i prostředí, ve kterém žijí. Z tohoto pohledu má Rožnovsko co nabídnout těm, kteří chtějí žít sportem nebo kulturou. Lidé by ale uvítali více možností pro bydlení.

I když chceme přispět k tomu, aby se Zlínský kraj stal dobrým místem pro život, na to sama o sobě úspěšná a velká firma nestačí. Pro kraj je důležité dobudovat kvalitní dopravní infrastrukturu a také nabídnout zajímavé možnosti pro bydlení. Tak, aby se Zlínsko do budoucna nevylidňovalo, ale naopak bylo atraktivní adresou pro všechny generace.

JAROSLAV ŠKÝVARA
jednatel a ředitel, CE-PA

Zlínský kraj má několik specifik. Jedním z nich je velký podíl firem podnikajících v oblasti automotive, převážně v rámci dodavatelských řetězců. Provázanost s výsledky prodeje automobilů je těsnější než jiných regionech. V době růstu je s ním spojený nedostatek pracovníků se zkušeností v této oblasti, včetně vzájemného přetahování zaměstnanců v podstatě všech úrovní. Pozitivum této situace je možné vidět například ve větší znalosti pracovníků v oblasti kvality, kdy standardy automotive předurčují vývoj standardů kvality i v ostatních oborech. Tím, jak lidé přechází z automotive i do firem zaměřených na jiné oblasti činnosti, přechází znalosti a zkušenosti i k nim.

Naší vizí je propojení základní vzdělávací soustavy s potřebami firem pracujících v našem regionu. S důrazem na zachycení změn, jako například Průmysl 4.0. Rozvoj technologií včetně robotizace pracovišť vidíme jako příležitost pro celý náš region. Je nezbytné, aby v kraji vznikla úzká vazba vzdělávací soustavy na zaměstnavatele. Vzdělávací soustavy tvořené nejen školami v rámci ministerstva, ale i firemními školami, tréninkovými centry a rekvalifikačními středisky. Naším názorem je, že pouze region s pracovníky ochotnými a schopnými zvyšovat a rozšiřovat své znalosti a zkušenosti může v budoucnu uspět a ekonomicky se rozvíjet.

JANA DRONSKÁ
PR manažerka, Česká asociace interim managementu

Zlínský kraj je spíše venkovským regionem, z celkové výměry zaujímá téměř 50 procent zemědělská půda a 40 procent lesní půda. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že nebude mít problém s nedostatkem technicky vzdělaných lidí jako jiné průmyslové regiony. Zlínský kraj má však také "baťovskou" historii a dynamicky se rozvíjející zpracovatelský průmysl. V důsledku neodpovídajícího vzdělávacího systému se i Zlínský kraj potýká s nesouladem nabídky a poptávky na trhu práce. Určitou nevýhodou Zlínského kraje je také nižší průměrná mzda a poměrně velké rozdíly v odměňování žen a mužů.

V každodenním životě na to zapomínáme, ale Zlínský kraj má své kouzlo. Aktuálně musí zvládnout prasečí mor, ale jinak se úrodná Haná, pohostinné Slovácko a svérázné Valašsko nemusí bát o svou budoucnost. Nemělo by se však zapomenout na nedořešené problémy. Firmy si například stěžují na nedostatečnou dopravní infrastrukturu a obyvatelé na drahé byty, které mohou být jedním z důvodů odlivu pracovní síly z regionu. Kraj by se měl zaměřit také na širší využití vybudované inovační infrastruktury a další podporu cestovního ruchu.

Autoři: Hana Kejhová