Propad v zaměstnanosti žen s dětmi dosahuje v Česku podle Evropské kontaktní skupiny (EKC) alarmující výše v porovnání se zbytkem kontinentu. A to navzdory tomu, že nezaměstnanost neustále klesá a s nedostatkem lidí se potýká velké množství podniků. "Řešením, které se nabízí, je zaměstnat ženy s dětmi do 15 let. Těch, které aktivně hledají práci, je na trhu více než 30 000," tvrdí organizace s tím, že firmy takové možnosti stále neumí využít ke svému prospěchu.

Výzkum, který skupina realizovala v červnu letošního roku, poukázal na to, že je propad míry zaměstnanosti u žen s dětmi oproti míře zaměstnanosti žen bez dětí nejvyšší v Evropské Unii (činí 41 procent, průměr EU je cca 12 procent). "Během své práce se setkávám s velkým množstvím žen, které jsou opravdu šikovné, mají zkušenosti i potřebné kompetence. Nicméně je pro ně velmi těžké navrátit se na pracovní trh po několika letech rodičovské. Nevěří si, bojí se mluvit, jdou do úplně nového prostředí. Potřebují se znovu rozpomenout na to, co jim jde, a uvědomit si, v čem jsou dobré. Na skupinových kurzech nebo individuálních konzultacích pomáháme ženám zjistit jejich silné stránky, trénujeme nácvik pozitivní sebeprezentace a mnohdy řešíme i závažnější bariéry, kvůli kterým ženy zbytečně podhodnocují samy sebe. Je to škoda, protože pak se stává, že pracují na nižších pozicích, než na které ve skutečnosti mají, a nevyužívají tak svůj potenciál," popisuje svoje zkušenosti Helena Košťálová z organizace Evropská kontaktní skupina, která se zabývá kariérovým poradenstvím.

Výzkum byl prováděn jak na poradenských pracovištích úřadů práce, tak mezi uchazečkami o zaměstnání. Vyplynulo z něj mimo jiné i zjištění, že se ženy při hledání práce musí konfrontovat nejen s vnějšími bariérami, jako je neochota zaměstnavatelů přijímat ženy po rodičovské dovolené či panující stereotypy a předsudky, ale i nízkým sebevědomím, které značně limituje kariérní možnosti žen a je s vnějšími překážkami úzce propojené.

Česko patří se 7 procenty v Evropské Unii k zemím s nejnižším podílem zkrácených úvazků. To představuje pro ženy s malými dětmi další komplikaci pro nalezení práce. Práce na směny a komplikovaná dostupnost pracoviště jsou pak další bariérou, která se staví mezi zaměstnání žen s dětmi a zaměstnavatele, vyplynulo z výzkumu organizace. I tato situace má však řešení. Například jeden zaměstnavatel ve Středočeském kraji podle EKC zřídil jednu směnu, kde mají rodiče možnost pracovat od 8 do 15 hodin, a k tomu je vyzvedává autobusem.

Zdroj: Žaneta Konečná, Evropské kontaktní centrum

Autoři: