JÍDLO A ODDECH

Přestávka v práci na jídlo a oddech je krátká doba odpočinku v délce nejméně 30 minut. Zaměstnavatel je povinen ji poskytnout u mladistvých zaměstnanců po 4,5 hodinách práce, u ostatních zaměstnanců po šesti hodinách nepřetržitého výkonu práce. Důležité je, že se nezapočítává do pracovní doby. Za dobu jejího trvání zaměstnanec nemá nárok na mzdu. Na druhou stranu zaměstnanec během jejího průběhu není povinen plnit pokyny zaměstnavatele (s výjimkou dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti) ani není povinen se zdržovat na pracovišti. Jedná se o dobu osobního volna. Po jejím skončení je zaměstnanec povinen být opět na pracovišti připraven k okamžitému výkonu práce.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?