V první fázi nápravy situace jsem nabídl členům týmu k využití anonymní dotazník TASII, který měří úroveň spolupráce. S ohledem na plánované použití dotazníku formou test-retest po pěti měsících jsem členům týmu nedal výslednou zprávu. Výsledky dotazníkového šetření potvrdily hypotézu - tým nefungoval dobře. Na schůzce všech členů týmu jsem prezentoval výsledky průzkumu, které vidíte v percentilech na horní raketě na obrázku, jen souhrnně.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?