Nizozemská vláda se v nedávné době rozhodla vytvořit zdravotní instituci "Safety net", která zajišťuje zdravotní péči pro duševně nemocné v Amsterdamu a okolí, což představuje celkově populaci kolem 4 milionů lidí. Pracovní týmy této organizace se skládají z psychiatrů, psychologů, zdravotních sester a sociálních pracovníků, kteří společně nesou odpovědnost za zdravotní službu v celodenním provozu. Směnové řízení je s ohledem na nepřetržitý provoz, různé profese a kompetence značně složité a obtížné. Týmoví manažeři (profesně zdravotní personál) byli s ohledem na své řídicí povinnosti a kompetence mimo jiné zodpovědní i za personální řízení a plánování směn. Výkon této povinnosti však považovali za velmi nudný, stresující a časově náročný úkol, na který ani nebyli připravováni. Plánování často zabíralo manažerům tolik času, že museli pracovat přesčas. V praxi to pak byli více "plánovači" než týmoví vedoucí vykonávající lékařskou praxi. Taková situace nebyla ideální a začala mít negativní dopad na atmosféru a na kvalitu práce a služeb, které poskytovali svým pacientům. Problém eskaloval až do fáze potenciálních řešení: buď vytvoření pozice plánovače pracovních sil, anebo outsourcing takového servisu. Po zvážení všech okolností se rozhodli nakonec pro externí variantu.

Po určitém období přípravy a školení převzalo veškeré plánovací aktivity tzv. "plánovací servisní středisko". Kvalita služeb tohoto střediska je zajišťována prostřednictvím denních a týdenních kontrol a každoročního posuzování dlouhodobých plánů. Takto nově a externě organizované plánování pracovních sil mělo okamžitý, pozitivní vliv na atmosféru a práci, což se projevilo celkově na fungování organizace a poskytované kvalitě služeb. Tímto krokem tak byl týmovým manažerům sňat z beder stres z chyb, z neustálých změn a řešení každodenních problémů spojených s plánováním. Vedoucí zaměstnanci se tak mohli opět soustředit na své hlavní povinnosti: dohlížet a provádět na pravidelné bázi fyzicky i psychicky náročné aktivity v oblasti zdravotní péče.

Tento praktický příklad jasně ukazuje, že komplexní plánování pracovních sil je základní kompetencí, nikoliv něčím, co je pouze okrajovou aktivitou, jak je často vidět i v jiných sektorech. Obzvláště pak v oblasti zdravotní péče může mít nevhodné plánování velmi vážné důsledky, proto se i v této profesi vyplatí mít dobře vyškolené zaměstnance / externí specialisty.

Autoři: Cees Splinter