Dnes je již zcela běžné, že věnujeme pozornost zdravému životnímu stylu. Nakupujeme kvalitní potraviny, sportujeme a snažíme se dbát na správnou životosprávu. Ale co vnitřní prostředí budov? Jaký dopad na nás má práce v kanceláři?

Není pochyb, že prostředí, ve kterém se pohybujeme, na nás významně působí. A protože až 90 % svého života trávíme uvnitř budov, mají na nás zásadní vliv. Tento fakt si začínají stále více uvědomovat i zaměstnavatelé. Vytvoření zdravého vnitřního prostředí v kancelářích se stává významnou konkurenční výhodou, do které se vyplatí investovat. Jde o jednoduché počty. Pokud náklady na lidské zdroje činí 90 procent z celku (výdaje za pronájem jsou pouhých devět procent a za energie jen jedno procento) a vytvořením zdravého vnitřního prostředí dokážeme náklady na zaměstnance snížit, investice do lepšího pracoviště se nám rychle vrátí. Zaměstnavatelé tak získají méně nemocné, výkonnější, kreativnější, méně chybující a loajálnější pracovníky. Pro zaměstnance se naopak stává zdravé vnitřní prostředí příjemným benefitem v zuřící válce o lidské zdroje na trhu s nízkou nezaměstnaností. Zdravá a komfortní kancelář navíc přináší dlouhodobý efekt na rozdíl od jednorázového zvýšení platu.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?