Položme si nejprve otázku, jaký je účel a cíl maturity: "Zkouška dospělosti"? Motivace ke snaze zvládnout předepsané učivo? Doklad o dosažené úrovni vzdělání, znalostí či dovedností? Kvalifikační předpoklad pro výkon povolání? Srovnávací test kvality škol? Vstupenka na vysokou školu nahrazující přijímací zkoušku…? Co z toho si od maturity vlastně slibujeme a čím by naopak být neměla?

Výuka matematiky jako výchova ke kritickému myšlení, logickému uvažování a schopnosti kvantitativně pojímat a zpracovávat věci okolo nás nesporně patří k základnímu vzdělávání.

Na určité úrovni by se s matematikou měl seznámit každý člověk, který chce vykonávat kvalifikovanou práci, který chce být aktivním členem rozvinuté společnosti.

Rezignovat na to znamená vracet se do "středověku". Názory, že nemusíme umět počítat, protože přece máme kalkulačky, jsou poněkud hloupé.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?