Jaroslava Valová

SIKO Koupelny

Být dobrý manažer znamená být zároveň psycholog. Nepovyšovat se, umět vyslechnout a být empatický. Také však být nesmlouvavě důsledný a nepodceňovat zdánlivé maličkosti. Ďábel bývá občas skutečně skrytý v detailu. S důsledností přistupovat jak ke své vlastní práci, tak i k práci celého týmu. Za naprosto zásadní považuji dodržování pravidla "mysli na druhého v řadě". Pokud každý v týmu bude pracovat tak, aby ten další na jeho práci mohl co nejrychleji a bezproblémově navázat, pak se přirozenou cestou vytvoří zdravé prostředí se vzájemným respektem. Věřit, že poctivost, férové jednání a loajalita nejsou jen hesla, ale kvalifikační předpoklady dobrého a ceněného manažera. Rodina je to nejcennější, co by každému mělo zůstat jako opora pro krizové chvíle jak v manažerské práci, tak v nelehkých životních situacích, kdy jde veškerá manažerská práce stranou a najednou je život o něčem jiném.

Jan Rýdl

TOS Varnsdorf

Základem manažerské profese je umění komunikace a motivace spolupracovníků. Jejich výběr je klíčový pro dosažení cílů, které si každý manažer musí určit. Doporučuji při výběru dát jasně najevo, co se od uchazeče očekává. Nejsou to perfektní znalosti a schopnosti, ale dostatečně zřetelná vůle chtít. Podstatu lze vyjádřit známým sloganem: Neumíš, naučíme tě, nemůžeš, pomůžeme ti, ale jestli nechceš, nepotřebujeme tě.

Manažer však nesmí zapomenout, že nese odpovědnost nejen za výkon svých lidí, ale i za vztahy uvnitř kolektivu a spokojenost spolupracovníků. Stanovujte náročné úkoly, vyžadujte tvůrčí přístup v jejich plnění, buďte nesmlouvavý k projevům lhostejnosti a zároveň přístupný k osobním problémům spolupracovníků. Řiďte, ale také naslouchejte. Udělejte z vašeho týmu nevyčerpatelnou studnici nápadů a úspěšných řešení. To je základ vašeho úspěchu.

Vladimír Feix

Český porcelán

Pokud je mladý manažer jmenován do funkce ředitele, musí zejména dbát na potřebný učňovský dorost všech profesí, které se vyskytují v jím řízeném podniku. Nesmí nechat bez povšimnutí a řešení jakýkoli problém, který se v jeho řízeném závodě či podniku vyskytl. Musí umět špatně odvedenou práci nejen zkritizovat, ale i dobrou práci pochválit. Manažer by také měl podřízeným hospodářským pracovníkům poskytovat více informací o podniku, než sami potřebují. Musí hledat cesty a zvláštnosti, aby všichni podřízení byli hrdí na to, jak to u něj v podniku dělají, a uměli se s tím i pochlubit. Měl by se umět omluvit i dělníkům, když zjistí, že v jejich "případě" se mýlil.

Ještě dám tip: Slavíte-li v řízeném podniku den žen, paní a dívek, zvažte v dubnu slavit i den mužů. Je to pro muže velice a výrazně hodnocená akce a působí to na celý pracovní kolektiv.

Jiří Cienciala

bývalý ředitel Třineckých železáren, senátor

V dnešní době je potřebná hlavně odvaha a zdravý rozum. Budoucí úspěšný manažer samozřejmě musí mít rád lidi, není to jen o tom, rozdělovat jim práci, ale také umět naslouchat a hlavně jim věřit. A v neposlední řadě sám intenzivně pracovat a stále se učit. Proto je důležitá investice do vlastního vzdělávání. To, aby se člověk stal úspěšným podnikatelem a manažerem, musí mít také "v genech".

Mladý manažer by si rozhodně neměl myslet, že všechno zvládne jen díky intuici a vrozeným vůdčím schopnostem. Dnešní turbulentní doba přináší i větší míru korupce, takže i na toto by se měl připravit. Při rozhodování by si měl stát za svým, pokud je přesvědčen, že je to správné. Zároveň je důležité, aby se držel při zemi, zkrátka aby mu sláva nestoupla do hlavy, protože poté obvykle následuje strmý pád dolů. A nezbytné jsou pochopitelně pevné nervy.

Bořivoj Kačena

bývalý předseda představenstva Eurovia CS

Každý manažer by měl mít jasnou strategii svého podnikání alespoň na tří- až čtyřleté období. Měl by pro prosazování této strategie získat všechny spolupracovníky. Při uskutečnění pak uplatňovat metodu "vlídného a neúprosného nátlaku" spojeného s vyžadováním kázně a disciplíny. Přitom však jednat se spolupracovníky čestně a poctivě, totéž platí i pro jednání s nadřízenými (akcionáři), obchodními partnery, veřejností a zákazníky. Důležité je, aby ve svém nejbližším okolí měl tým, který není jen "spolkem kývalů", ale týmem spolupracovníků hledajících nejlepší řešení problému.

Zejména mladí manažeři by měli v každém jednání mít dostatek pokory, tím mohou získávat kladné body od partnerů. Je nezbytné, aby manažer v každé životní etapě našel v sobě dostatek vůle k trvalému sebevzdělávání, snažil se pořád sledovat nové poznatky, a to nejen ze svého oboru, a tím získával potenciál dostatečné předvídavosti pro vlastní rozhodování. Velice se mi osvědčilo po celou kariéru, že jsem naslouchal starším a zkušenějším. Vždy je však třeba pečlivě vážit, co z těch rad aplikovat ve vlastní řídící praxi.

A na co se mají mladí manažeři připravit? Že všechno stejně bude zítra jinak!

Štěpán Popovič

dříve ředitel Glaverbel Group pro střední a východní Evropu

Kdo je to vlastně manažer? Dříve takové slovo ani neexistovalo. Říkalo se ředitel, ale ani on nic neředil, ale řídil. Takže to je vlastně odpověď. Práce manažera je řídit lidi. Když máte peníze, můžete koupit jakoukoliv investici, můžete si pořídit jakoukoliv technologii, ale pokud k tomu nemáte správné lidi, hodili jste peníze do kanálu. Manažer jakoby vlastně nic nedělá, ale když přijde večer domů, má pocit, že vyložil ručně vagon uhlí. A když hodnotí den, zjistí, že vlastně pořád jenom mluvil s lidmi a řešil problémy. Málokdo přijde za šéfem říci, že je něco dobře. Zpravidla mu přinese problém a chce řešení.

Moje rada? Obklopte se lidmi, kteří jsou chytřejší než vy. Vaše cena není v tom, být nejchytřejší, ale ty chytré řídit. Braňte se tomu, aby vám vaši pracovníci předkládali problémy k řešení, aniž oni sami v tom udělali maximum.

Řídit jakékoliv procesy znamená řídit lidi a to znamená respektovat jejich osobnosti, rozumět jejich potřebám, využít jejich potenciálu ke splnění cíle.

Zdánlivě jednoduché, že?

Zbyněk Frolík

Linet

Každý jsme jiný, a tak jedna univerzální rada neexistuje. Ale jistě platí, že je správné poznat svoji povahu a snažit se posilovat své silné stránky a eliminovat ty slabší. Řídit se selským rozumem, snažit se pomáhat svým podřízeným, aby byli úspěšnými. Jejich úspěch se stane i vaším. Buďte vytrvalí a pracujte tvrdě, nicméně najděte si čas na relaxaci, rodinu a sport. Trhy jsou stále konkurenčnější a turbulentnější, a tak flexibilita, rychlost v rozhodování, hledání inovací jak u produktu, tak ve službách a všech interních funkcích podniku je cesta k úspěchu.

Snažte se odlišit od konkurence, jednejte férově a dodržujte sliby. Pravidelně se snažte sledovat zpětnou vazbu na svůj výkon jak pracovní, tak komunikační. Přečtěte si něco o emoční inteligenci, buďte empatičtí, nepovyšujte se, vnímejte názory podřízených i nadřízených a vnímejte pozitivně kritiku. Pokuste se být přirozeným lídrem.

Autoři: