Zaměstnavatelé potřebují rychle rozpoznat a přilákat ty správné talenty. A nejde už jen o znalosti a zkušenosti kandidáta, ale především o to, aby se do firmy hodil. Jen takového kandidáta si totiž podnik dokáže udržet.

Z toho důvodu je nesmírně důležité investovat dostatek času a zdrojů do kvalitního výběru nových zaměstnanců. Zároveň však potřebujeme, aby celý proces byl rychlý a efektivní. Nemůžeme si dovolit plýtvat časem našich manažerů, kteří jsou do výběrových řízení aktivně zapojeni.

Začátek každého výběrového řízení vypadá i v JT International podobně jako jinde. Prvním sítem je porovnání údajů ze životopisů s požadavky na pozici. Následují telefonické pohovory, jejichž cílem je ověřit základní údaje, které kandidáti uvedli, například znalosti jazyků. Poté následuje pohovor v naší společnosti, a to se zaměstnancem oddělení lidských zdrojů a často i s potenciálním přímým nadřízeným. Pokud je kandidát úspěšný, následují osobnostní testy a případně i testy znalostí. Posledním kolem je pak rozhovor s vyšším nadřízeným, který je obvykle členem vedení JTI. Není výjimkou, že se s uchazeči setká i generální ředitel.

Jak je vidět, je náborový proces v JTI velmi důkladný, protože s kandidátem se potká hned několik zaměstnanců naší společnosti na různých úrovních řízení. Jsme však přesvědčeni, že dlouhodobě se nám tato investice vyplácí. Naším cílem samozřejmě je důkladně poznat kandidáta, jeho silné stránky a potenciál pro rozvoj. Na druhé straně to ale není pouze firma, kdo si vybírá. Rovněž kandidát činí jedno z důležitých rozhodnutí pro příští léta svého profesního života. Je proto důležité, aby i on poznal firemní kulturu a své budoucí kolegy. Všechny povzbuzujeme, aby se co nejvíce ptali, a rádi sdílíme hodně informací o JTI, například i to, že práce u nás je vysoce náročná. Je totiž potřeba, aby potenciální kolega přesně věděl, do čeho jde, a nebyl po nástupu nemile překvapen. Největším úskalím takto důkladného výběrového řízení obvykle bývá jeho příliš dlouhá doba. Víme to, a proto jsme schopni všechny kroky výběru učinit v období několika dnů či týdnů.

Pokud se však vše povede, jak má, je výsledkem kvalitní a spokojený kolega. Koneckonců výborná atmosféra ve firmě je oceňována jak dlouhodobými zaměstnanci, tak i kandidáty, kteří se rozhodli nastoupit k nám. Díky důrazu, který na výběr kandidátů klademe, se nám daří držet nízkou fluktuaci a odchody zaměstnanců během prvního roku jsou v JTI vzácné. Protože vybíráme správně, nemusíme tak činit příliš často. Mnoho zaměstnanců u nás zůstává dlouhodobě, někteří dokonce přes dvacet let.

Pro každého nového kolegu je připraven úvodní program, v rámci kterého se zaměstnanci kanceláře seznámí s prací obchodního zástupce, a naopak zaměstnanci prodejního oddělení poznají své kolegy z kanceláře. Tím budujeme dobré vztahy již od začátku.

Po zkušební době si zaměstnanec s nadřízeným nastaví své pracovní cíle a rovněž i plán osobního rozvoje. V JTI se totiž na rozvoj zaměstnanců klade obrovský důraz. V rámci toho jezdí naši zaměstnanci i do zahraničí, ať již na školení, či na krátkodobé pracovní pobyty. Díky velmi rozvinutému talentu managementu přesně víme, kdo má jaké ambice a kam směřuje. Kolegové tak mohou měnit pozice a růst v rámci firmy.

Přátelské prostředí a firemní kultura však nejsou důležité jen u náboru. Společně s benefity, které firma nabízí, se otevřenost a spolupráce řadí mezi nejoceňovanější faktory jak našimi zaměstnanci nebo uchazeči o práci u nás, tak i nezávislým institutem Top Employer. V jeho hodnocení dosahujeme největších skóre právě v oblasti rozvoje zaměstnanců, firemní kultury a tzv. engagementu. Vzhledem k tomu, že uchazeči toto prestižní ocenění znají, jsme rádi, že jej pravidelně získáváme. Letos jsme se dokonce umístili jako první v České republice.

Autoři: Pavel Adam