Jiří Pöpperl

předseda představenstva, Sokolovská uhelná

1. Karlovarský kraj je nejmenší ze všech. Aktuálně řeší především nedostatek kvalifikované pracovní síly. Má to historické souvislosti. I když se na HDP regionu zásadní měrou podílí především průmysl, v kraji neexistuje vysoká škola technického zaměření. To se odráží i na malém zájmu o technické střední školy, ačkoliv do nich kraj výrazně investoval. Dalším specifikem je nejvyšší podíl lidí se základním vzděláním, vysoký podíl služeb a nejnižší výdělky.

2. Dlouhodobě vracíme část výnosů zpět do regionu formou podpory školství, zdravotnictví a sportu i vytvářením rozvojových příležitostí. Aktuálně se zaměřujeme především na tvorbu podmínek pro vznik pracovních míst v oborech s vysokou přidanou hodnotou. Naše země dlouhodobě těžila z levné pracovní síly. Ve spojení s tlakem na růst mezd to je ale rizikové. Máme příliš montoven a je otázkou času, kdy ty firmy odejdou za levnější pracovní silou. Proto vytváříme pracovní místa v dceřiných společnostech a zároveň cíleně hledáme investory. Například automobilka BMW u Sokolova postaví zkušební polygon pro vývoj a výzkum autonomních a asistenčních systémů vozidel. Vznikne tam několik set vysoce kvalifikovaných pracovních míst a mnoho dalších v navazujících činnostech.

3. Náš kraj má dobrou geografickou polohu i kvalitní střední školství. Dnes generuje velkou část HDP těžba uhlí, energetika a související průmysl i služby, ale zásoby uhlí jsou už jen cca na 20 let. Je proto nutná postupná restrukturalizace. Naší vizí je, aby do doby ukončení těžby byla zaniklá pracovní místa nahrazena novými v oborech, které mají rozvojový potenciál. A spolu s nimi třeba i ta vysoká škola s kampusem. Zkrátka vznik atraktivních pracovních příležitostí, aby mladí, vzdělaní a schopní lidé měli důvod vrátit se do regionu nebo přišli noví odjinud.

Veronika Soukupová

GiVE Management Consulting, Česká asociace interim managementu

1. Karlovarský kraj se musel vypořádat s útlumem těžby hnědého uhlí na Sokolovsku i se zavíráním textilek v pohraničí. Přesto s mírou nezaměstnanosti 3,2 % nepatří k regionům s nejvyšší nezaměstnaností. Bez práce je v kraji nyní 7021 lidí (téměř o 3800 méně než před rokem, takže trend se zlepšuje). Největší nabídka práce je na Karlovarsku, pak na Chebsku a nejnižší na Sokolovsku. Nabídka převyšuje poptávku o 450 míst. Přesto mají firmy problém s lidmi. Je to zřejmě kvůli vysokému počtu dlouhodobě nezaměstnaných, vzdělanostní struktuře, odlivu pracovní síly z pohraničí do sousedního Německa a možná i kvůli odchodu vysokoškoláků do atraktivnějších regionů.

2. Naše společnost pomáhá firmám překlenout nedostatek personálu, a to jak při náhlém výpadku pracovníka (ze středního až topmanagementu) v rámci tzv. substitučního interim managementu, tak i v případech, kdy firma ví, že potřebuje posílit tým pouze na chvíli. Příkladem mohou být projekty v automotive firmách, kde v dnešní době skoro nejde najít rychle kvalifikovaného projektového manažera. Firmě se vyplatí odborníka si pronajmout. Jde o vysoce kvalifikovaného člověka, který je k dispozici ihned a po skončení projektu odchází bez jakékoliv administrativy a odstupného.

3. Myslím, že Karlovarský kraj má dobře nakročeno. Sokolovsko, které je na tom z okresů nejhůře, skýtá potenciál a již s ním pracuje. Například revitalizací bývalých povrchových uhelných dolů, které jsou z části zatopeny a je u nich plánována rozsáhlá rekreační oblast. Další významnou událostí je výstavba nového vývojového centra BMW AG s investicí cca 250 milionů eur. Vznikne řada pracovních uplatnění nejenom v oblasti vyspělých technologií a atraktivita zaměstnavatele jistě přiláká kvalifikovanou sílu zpět do kraje.

Stanislav Kříž

ředitel Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje

1. Hlavním problémem kraje je kritický nedostatek pracovních sil, který cítí dnes úplně každý. V technických oborech je situace nejhorší. Velké množství pracovníků navíc tvoří zaměstnanci nad padesát let a dle odhadů velká část z nich půjde brzy do důchodu, což bude znamenat další obrovský propad kvalifikované pracovní síly na trhu práce. V příhraničních regionech odcházejí pracovníci do Německa, čemuž těžko mohou zaměstnavatelé v místních podmínkách konkurovat. Chybí nejen technicky kvalifikovaní lidé, ale chybí i učitelé, kteří by je učili, chybí lidé v každém sektoru našeho hospodářství. A i když se dnes mluví o čtvrté průmyslové revoluci a robotizaci, lidí, kteří budou chtít skutečně pracovat, nebude nikdy dost.

2. Regionálně je důležité maximální propojení všech sociálních partnerů, veřejných, soukromých i neziskových. Jediná současná cesta je efektivní spolupráce založená na tom, že nemá smysl čekat na pomoc odjinud, ale je potřeba procesy řídit a co nejvíce problémů vyřešit společně na úrovni regionu. Jsou to sice aktivity de facto nesystémové, suplující selhávající stát, ale je to podle mého názoru jediné řešení. Krajská hospodářská se snaží být v rámci svých možností tím spojovacím aktivním prvkem. Vyjmenovávat nástroje a aktivity, to by byl velmi dlouhý výčet.

3. Velikou příležitostí pro rozvoj našeho regionu je investice BMW na Sokolovsku. Mohla by nastartovat další potřebné systémové změny v kraji. Jsme nejhorší kraj v mnoha ekonomických i sociálních statistikách, potřebujeme strukturální změny a nebojím se říct radikální. Jestliže jsme navázáni v převážné míře na německé investice, věřím, že Průmysl 4.0., v Německu tolik prosazovaný, pozitivně zasáhne právě do změn i v našem kraji. Na nás je, abychom byli připraveni a dokázali využít příležitosti.

Zdroj: Česká asociace interim managementu

Autoři: