Přemýšlíte o zavedení koučinku do firmy? Nebo s ním už máte zkušenosti? V některých tuzemských společnostech má spolupráce s kouči už dlouhou tradici. Firmy využívají různé typy přístupů podle potřeb svých zaměstnanců. Nabízejí jim jak individuální, tak i skupinové koučovací výcviky. Právě díky nim mohou být zaměstnanci ve své práci efektivnější a spokojenější. Nebo naopak zjistí, že to není nic pro ně. Co motivovalo tuzemské firmy ke spolupráci s kouči? Setkaly se někdy s negativními ohlasy od zaměstnanců?

Je to tradiční nástroj rozvoje

"Koučink zaměstnancům pomáhá v jejich produktivitě i ve vlastní orientaci v tom, co od sebe mají očekávat. Je dobré si čas od času udělat mentální očistu a pobavit se o problémech s někým externím," popisuje přínos koučinku Jenůfa Pecháčková, šéfka oddělení Talent and Development ve společnosti Zentiva. Koučink považují za tradiční nástroj pro rozvoj zaměstnanců, který ve firmě existuje už více než 15 let. Nejčastěji se na kouče obrací především čerství manažeři, kteří vstoupí do nové pracovní role a potřebují se v ní zorientovat. "Velmi často využíváme různé typy koučů. Pro manažery jsou ideální koučové s byznys backgroundem, kteří mají svou vlastní zkušenost s prací v tomto oboru. Ale máme i kouče z oblasti psychologie a psychoterapie," popisuje Pecháčková. "Nejvíce se nám osvědčila kombinace obou typů a balanc mezi nimi," dodává.

Zentiva při shánění koučů hledí hlavně na konkrétní reference každého kouče, ale důležitá je i jejich potřebná certifikace a kvalifikace pro vlastní koučink. Každý zájemce z řad zaměstnanců si nejdřív společně se svým nadřízeným a koučem definuje, čeho chce koučinkem dosáhnout. Následně se dohodnuté cíle potvrdí v interním koučovacím kontraktu, který poskytnou kolegové z HR týmu. "Nikdy se nám nestalo, že bychom byli s koučem vyloženě nespokojeni. Nicméně občas nastaly situace, kdy zaměstnanci odstoupili od spolupráce s koučem, protože to jednoduše neklapalo. Zjistili, že koučink není ta nejvhodnější forma rozvoje," popisuje Pecháčková. Ta pak následně se svým týmem hledá jiné typy podpory a rozvoje, které by mohly jednotlivým zaměstnancům pomoci. "Podle mě je pro nás největším benefitem to, že koučink standardně zaměstnancům poskytujeme. V rámci něj tak mají možnost řešit svá osobní témata, což je pro ně tou největší přidanou hodnotou," dodává Pecháčková.

Vzájemná chemie je zásadní

Koučink má i v poradenské firmě EY dlouhou tradici. Už více než deset let spolupracují s vybranými kouči, kteří individuálně pomáhají zaměstnancům především na seniornějších pozicích. "Většinou se jedná o zaměstnance, kteří jsou ve firmě déle a u nichž máme zároveň jasno o jejich potenciálu a budoucím přínosu pro firmu," komentuje výběr pracovníků Olga Lamačková, HR ředitelka EY v České republice. S kouči začali spolupracovat v době, kdy v řadách zaměstnanců našli člověka, který potřeboval pro svůj další rozvoj individuální přístup. V současné době už společnost využívá přibližně 15 interních i externích koučů.

Při jejich výběru přikládá HR tým velkou váhu osobnímu rozhovoru a následnému setkání se zaměstnancem, kterému by se měl kouč věnovat. "Vzájemná chemie mezi koučem a koučovaným je pro nás zcela zásadní," vysvětluje Lamačková.

Podle ní je jedním z největších přínosů koučinku především sebepoznání každého koučovaného. "V okamžiku, kdy sami sebe lépe poznáte, můžete také lépe porozumět ostatním. A to je v našem prostředí velice důležité," komentuje HR ředitelka. Nicméně v rámci zpětných vazeb od zaměstnanců se HR oddělení setkalo i s negativními referencemi na koučink. A to často proto, že se podle koučovaného pracovníka nedostavil požadovaný efekt. "Když se stane, že váš zaměstnanec i po intenzivním koučinku stále nezmění nic na svém chování, výkonu nebo jiné oblasti, můžete vyvodit jen dva možné závěry. Prvním je, že kouč neodvedl dobře svoji práci, a druhým, že kolega je natolik rezistentní, že žádnou změnu vlastně podvědomě nechce. To je vždy velmi těžké posoudit," vysvětluje HR ředitelka. I přesto ale plánují zejména v externím koučinku pokračovat. "Když se dobrý kouč potká s člověkem, který na sobě chce pracovat, je to asi nejlepší vynaložená investice," míní Lamačková.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?