Udržitelný byznys je jediný model, který může přinést dlouhodobé výsledky a bude relevantní pro budoucí generace. Měl by sloužit nejen svým akcionářům, ale také planetě a celé společnosti. Dnešní podoba kapitalismu však příliš mnoho lidí opomíjí. Nůžky mezi lidmi se rozevírají, planeta je hodně zatěžkávána a důvěra v podnikání je stále velmi nízká. Může byznys skutečně napomoci restartovat současný systém? V Unileveru jsme přesvědčeni, že ano.

Chceme pomáhat vytvořit svět, v němž každý může žít dobře v rámci přirozených hranic naší planety. Využíváním našich firemních zdrojů se jako byznys snažíme napomoci řešit řadu závažných společenských a environmentálních otázek. Náš Unilever plán udržitelného rozvoje představený v roce 2010 leží v centru našeho obchodního modelu. Je naším závazkem, jak podnikat udržitelně − růst jako byznys a zároveň zmenšovat naši environmentální stopu a zvyšovat pozitivní celospolečenský dopad.

O úspěchu tohoto plánu hovoří naše výsledky. Cíle, které jsou stanovené do roku 2020, jsme už z 80 procent splnili. V současnosti také vlastníme 26 udržitelných značek, jež zmíněné cíle přímo naplňují. V posledních čtyřech letech tyto značky na globální úrovni překonávají průměrnou míru růstu naší společnosti, přičemž v roce 2017 stály za 70 procenty našeho růstu, což je fenomenální úspěch.

Ve společnosti Unilever pracuje už od roku 2001, na současné pozici je od roku 2016. Předtím působil v Nestlé. Vystudoval University of Cardiff ve Velké Británii.

Jako firma samozřejmě neznáme všechny odpovědi na stále se měnící výzvy současného světa, a navíc největší výzvy, jimž čelí svět, nemůžeme řešit sami. Změna na úrovni systému vyžaduje spolupráci všech. Proto jako firma podporujeme řešení Cílů udržitelného rozvoje OSN.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?