Tvrdí o sobě, že je něco jako "laskavý diktátor". Je jedním z nejzkušenějších krizových manažerů a zachraňuje průmyslové podniky na pokraji bankrotu. Klíčem je to, že se nebojí rychle dělat změny.

Potkal jste určitě řadu špatných manažerů. Co podle vás dělá manažera dobrým manažerem?

Nejdůležitějším úkolem manažera je získat a udržet schopné lidi! Pak je důležité, aby zajistil, že lidé pouze neplní úkoly, ale dosahují cílů. Líbí se mi i definice mého společníka pana Nováka - dobrý manažer je ten, který dokáže, že ostatní lidé sami chtějí dělat to, co on po nich chce.

Znamená to tedy, že dobrý manažer by měl především umět lidi motivovat?

Ano, mluvím však především o té pozitivní motivaci. Tu negativní moc neuznávám. Ne že by nefungovala, ale myslím, že pozitivní motivace dostane z lidí násobně víc než ta negativní. Lidé jsou nejvýkonnější, když svoji práci berou jako formu seberealizace. Pak jí dávají svou hlavu i čas. Na seberealizaci nemají příliš vliv peníze, nedá se zaplatit.

Co mají všichni krizoví manažeři společného?

Cest k úspěchu je nekonečné množství a každý krizový manažer volí tu svou. Nakonec se však počítají výsledky a je jedno, jak se k nim dojde. Zda půjdete tvrdou nebo měkkou cestou, přes inovace a vývoj nebo naopak řezání nákladů či zvyšování produktivity. Každý má jiný styl a jiný způsob, jak lidi motivovat, jak je najít, přesvědčit a strhnout na svou stranu. Jediná věc, která je všem krizovým manažerům společná, je to, že dovedou zajistit spoustu změn v krátkém čase.

Jaký přístup kromě té pozitivní motivace volíte vy?

Management chápu jako práci s energií. Když přijdu do firmy, které se nedaří, má menší podíl pozitivní energie a narůstající podíl entropie (míry neuspořádanosti). Pak se řídím druhým termodynamickým zákonem. Ten říká, že entropie nemůže nikdy klesnout. Takže když manažer nedělá nic, systém neuspořádanosti narůstá. K tomu, aby se firmě nedařilo, tedy stačí nedělat nic. Jako manažer musím zajistit větší množství pozitivní energie a minimalizovat entropii - to způsobí zlepšení firmy. Snažím se uplatňovat to, čemu se říká "laskavý diktát".

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?