Dovolená není samozřejmost. Firma ji může zaměstnanci zrušit těsně před odjezdem, nebo ho dokonce odvolat z už probíhajícího zájezdu. Toto právo dává zaměstnavatelům zákoník práce, avšak bez toho, že by přesně stanovil, za jakých okolností a jakým způsobem to může udělat. Je tak jen na zaměstnavatelích, jak svého práva využijí.

Odvolat zaměstnance z dovolené může šéf první den volna i kdykoliv v jeho průběhu. Zákoník práce je v tom nijak neomezuje. Právníci ale radí, aby takové rozhodnutí firmy dobře vážily. Sahat by k němu měly jen v případě, že se změnily okolnosti, za nichž předtím zaměstnavatel termín dovolené stanovil.

"Musí se jednat o zcela výjimečné a náhlé provozní okolnosti, kterých si zaměstnavatel nemohl být vědom v době určení termínu dovolené. Mělo by se jednat o situace, jež nelze vyřešit bez zaměstnance, který měl čerpat dovolenou," vysvětluje specialistka na pracovní právo Nataša Randlová z advokátní kanceláře Randl Partners.

Nezvedat telefony

Zákoník práce jednoznačně nestanovuje ani způsob, jakým by měl podnik pracovníka o zrušení naplánované dovolené vyrozumět. Pro ochranu svých zájmů by ale měla firma zvolit takovou formu sdělení, která je prokazatelná jak co do obsahu, tak do doby doručení. Když je zaměstnanec ještě v práci, může to být třeba i e-mail s potvrzením o přečtení nebo předání informace před svědky.

Když už ale pracovník odcestuje, může být těžké ho zastihnout a odvolání z dovolené mu oznámit. Podniky totiž své lidi rozhodně nemohou nutit, aby byli neustále k zastižení. Zaměstnanec vůbec nemusí ve svém volnu zvedat šéfovi telefon ani reagovat na e-maily. "Služební telefon může ponechat po celou dobu dovolené vypnutý a za toto jednání nelze zaměstnance nijak sankcionovat," připomíná Randlová a dodává: "Neustálá kontrola mobilního telefonu či e-mailu by šla zcela proti účelu dovolené, kterým je umožnit zaměstnanci si na chvíli oddechnout od pracovního procesu."

Jaký způsob komunikace se zaměstnancem firma zvolí, je jen na ní. Prakticky ale může být prokazatelné doručení oznámení o odvolání z volna neřešitelný problém.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?