Snadnou dostupnost a šíření digitálních informací považujeme dnes za samozřejmost. Toto období digitální revoluce nás odpoutává od všeho materiálního a přemisťuje naše aktivity do virtuálního světa. Srdcem digitální revoluce je internet, protože rozšířil pole působnosti malých lokálních firem a poskytl unikátní možnosti pro začínající podnikatele, jak lehce využít informační a komunikační systémy v denním životě. Takzvané start-upy se díky digitální revoluci zviditelnily. Internet se svým globálním dosahem znamenal nevyužitý trh.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?