O přenesení části výuky studentů a učňů odborných škol do firem se v Česku mluví už více než deset let. Někde systém funguje, spočívá ale na domluvě jednotlivých škol a podniků. Na celostátní úrovni se zatím nepodařilo najít oboustranně výhodný model spolupráce, který by zlepšil přípravu absolventů na fungování v praxi. Loni byl v Moravskoslezském kraji spuštěn pilotní projekt, do kterého se zapojily hlavně velké korporace jako ČEZ či ArcelorMittal. Menší firmy ale nejsou na spolupráci se školami zvyklé a překážkou jsou i náklady na zapojení studentů a učňů do výrobních procesů.

Premiér Andrej Babiš, který se v únoru osobně angažoval při znovuzavedení praktické výuky na základní školy, začal nyní kvůli dlouhodobému nedostatku technických profesí na trhu práce prosazovat i rozšíření takzvaného duálního vzdělávání. V jeho rámci absolvují učni a studenti významnou část výuky ve firmách.

"Se zástupci profesních svazů a ministrem školství jsme se shodli, že se duálnímu vzdělávání budeme intenzivně věnovat. Jsme průmyslově orientovanou ekonomikou, průběžně jednám se zástupci firem a ti to jednoznačně považují za jednu z priorit," říká Babiš. Vytvořením celostátní koncepce duálního vzdělávání pověřil premiér šéfa Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karla Havlíčka. Podle něj se uvažuje mimo jiné o daňových úlevách a státních subvencích pro firmy, které se do systému zapojí.

Pomohli jsme si sami

Princip duálního systému odborného vzdělávání je jednoduchý: ve škole se učni a studenti naučí teoretické základy své budoucí profese, zatímco ve firmě si osvojí praktické dovednosti, seznámí se s moderními technologickými procesy a prakticky poznají organizaci práce a výrobních procesů. To je lépe připraví na role, které budou plnit v zaměstnání. V Německu, kde se tento systém organicky vyvinul ze středověkých cechů a v 19. století byl formalizován, projde duálním vzděláváním více než polovina všech absolventů základních škol.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?