Agilní metody práce jsou pro řadu firem na tuzemském trhu aktuální téma. Velké korporace chtějí zrychlit své fungování, více propojit své zaměstnance a umět rychle reagovat na proměnlivé potřeby zákazníků. Tradiční metody už nejsou vzhledem k rychle se měnícím požadavkům zákazníků a potřebě rychlé reakce na novinky konkurence dostatečně pružné. V agilních týmech jsou naopak zástupci byznysu součástí realizačního týmu a přímá komunikace mezi lidmi má přednost před rigidními procesy v organizaci. Podniky, které se adaptují na agilní způsoby práce, mají konkurenční výhodu jak v byznysu, tak na pracovním trhu.

Agilní metody, které v byznysovém prostředí střídají tradiční vodopádový model práce, spočívají v práci na bázi programového portfolia. Firmy, které takto fungují, jsou složené z menších skupin pracovníků, kde ve své profesi má každý více autonomie a odpovědnost za úkol od začátku do konce. Podstata agilních metod je v tom, že lidé pracují pohromadě v malých týmech, důraz je kladen na přímou komunikaci, zároveň mají blízko i k ostatním týmům. Hlavní výhodou agility je podle Martina Hladíka z KPMG to, že zaměstnanci i firmy dokážou mnohem rychleji reagovat na různé změny, a to i na požadavky zákazníků, které jsou v současnosti v byznysovém světě klíčové.

Agilní týmy bývají složené z lidí zabývajících se různými obory. Při jejich utváření je podstatné, aby tým svým složením byl schopen bez nutnosti další pomoci dlouhodobě vyvíjet a dodávat oblast, na kterou se specializuje. Prostřednictvím agility firmy zjednodušují své organizační struktury, lidé jsou mezi sebou více provázaní jak v týmu, tak napříč firmou. Je obvyklé, že například všichni IT specialisté ze všech týmů úzce spolupracují a společně docházejí k co možná nejlepším rozhodnutím. V neposlední řadě jsou agilní zaměstnavatelé stále atraktivnější na pracovním trhu pro lidi, kteří na svět i byznys nemají pasivní pohled, ale chtějí se dění aktivně účastnit a podílet se na změnách ve svém okolí.

"Lidi práce také mnohem víc baví, zvyšuje se jejich motivace a zápal pro práci. Agilita s sebou totiž nese to, že každý pracovník je významnou součástí firmy, záleží na něm a na jeho rozhodnutích," míní Hladík, odborník na zavádění agilních metod z auditorské a poradenské společnosti KPMG. Končí možnost "schovat" své chyby v korporátním světě. V agilním prostředí se prosazují lidé, kteří dovedou dobře a otevřeně komunikovat, pracovat rychle, efektivně a týmově, včetně týmové zodpovědnosti za jednotlivé dodávky. Místo manažerů jsou totiž v agilitě za jednotlivé oblasti zodpovědní přímo ti, kteří je vytvářejí a kteří na nich pracují − v agilním prostředí tak například výkonný ředitel nemluví do toho, jak má vypadat webová stránka jeho společnosti. Za ni jsou zodpovědní jen ti, kteří ji vytvářejí.

Nové metody práce nevyžadují mít vše detailně rozmyšlené a pracovat se specifikovaným zadáním, k úspěchu se mohou dobrat i agilní týmy, které mají vizi svého cíle, vědí, proč je dobré jej dosáhnout, pro koho je daný projekt určený a jaký problém by měl vlastně řešit. S postupem času se s vizí spojí kroky, které je třeba splnit a lze pracovat s množstvím dalších nápadů, které ke splnění projektu vedou.

České firmy chtějí být agilní

Tuzemské firmy začínají ve velkém přebírat agilní metody v posledním roce. Začínají si uvědomovat, že už nemohou reagovat na změny jen párkrát do roka. Společnosti v zemích západní Evropy a ve Spojených státech pracují agilně už zhruba osm let. "Na úrovni týmů je například metoda SCRUM běžně používaná už léta i v Česku. Co se týče nových metod, známe na tuzemském trhu velké banky, které je uchopily ve velkém rozsahu a začínají je používat," přibližuje situaci na tuzemském trhu Martin Hladík. České firmy podle něj většinou začínají s agilitou v digitálních oblastech, jako je například v prostředí bank mobilní bankovnictví nebo v obchodech různé samoobslužné služby, kde už některé podniky dospěly k úspěšnému agilnímu přerodu.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?