Na rozdíl od závislosti na návykových látkách nebo hazardních hrách takzvaná digitální závislost nemá tolik katastrofálních důsledků pro život závislého. Dokáže nicméně způsobit problémy koncentrace, snížit pracovní výkon a poškodit sociální život člověka. "Kvůli méně závažným důsledkům pro život závislého jedince je motivace s tímto typem závislosti bojovat mnohem nižší," konstatuje psycholog a výzkumný pracovník Kliniky adiktologie 1. Lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Praze Jaroslav Vacek. Ve své praxi se věnuje případům závislosti na internetu, počítačových hrách a řeší i další technologické digitální závislosti.

Co všechno se dá jako digitální nebo technologická závislost označit?

Obecně jde o činnost se vztahem k jakékoliv technologii, která přináší uspokojení, uvolňuje napětí a vyvolává libé pocity. Dřív se mluvilo o závislosti na internetu nebo počítačích. Dnešní technologie jsou mnohem propojenější, mobilní telefony v sobě mají internetové připojení, herní zařízení, fotoaparát. Stejně tak sociální média kombinují několik technologií. Na Facebooku můžete sdílet fotografie, videa, zvukové záznamy a psaný text. Výzkumníci se proto shodují, že se digitální závislost vztahuje spíše na aplikace než na konkrétní technologie.

Jaké typy digitální závislosti se objevují nejčastěji?

Nejčastějšími aplikacemi, u nichž se závislost objevuje, jsou aplikace na hraní her. Jejich interaktivní povaha a zapojení velkého počtu on-line hráčů zvyšuje jejich závislostní potenciál. Další rozšířenou formou závislosti je závislost na on-line pornografii. To, co se vysloveně označuje za závislost na internetu, je závislostí na komunikaci a sociálních sítích a ta kupodivu není tak častá. Výzkum, který jsme provedli na středních školách v Ústí nad Labem, identifikoval tři početné skupiny mladých uživatelů internetu: hráče počítačových her, uživatele sociálních sítí a děti, které se na internetu věnovaly různorodé činnosti. Výzkum ukázal, že sociálně sítě místo toho, aby uživatele ohrožovaly, jsou spíše ochranným faktorem. Mezi hráči on-line her se vyskytovalo zhruba 14 procent závislých, zatímco mezi uživateli sociálních sítích jich bylo kolem pěti až šesti procent.

V čem spočívá rozdíl mezi běžným využíváním internetu nebo hraním her a závislostí?

Pojem "závislost" byl původně užíván v kontextu drogových závislostí. Později se za závislost začalo označovat patologické hráčství. Hazardní hra člověka dokáže vtáhnout do svého dění a změnit mu vědomí, díky čemuž ztrácí kontrolu nad svým chováním. Podobnost mezi závislostí na návykových látkách a závislostí na hazardu spočívá v katastrofálních důsledcích, které závislost má na život uživatele. Člověk závislý na hazardních hrách dokáže prosázet veškerý svůj majetek, a dokonce sází na to, co mu nepatří. Taková závislost má dalekosáhlé důsledky pro život závislého. Digitální závislost v porovnání s hazardem pokulhává. Jelikož závislému člověku nezpůsobuje tolik závažné problémy, jeho motivace si tento problém uvědomit je mnohem nižší. Zásadním kritériem odlišujícím závislosti od běžného využití je strádání.

Závislostní chování začíná zabírat čas, který člověk normálně věnuje práci, rodině či koníčkům. Je reakcí na jakoukoliv těžkost v životě jedince, kdy místo toho, abych životní problém řešil nebo ho překonal pomocí běžných aktivit, utíkám k závislostnímu chování. U dospívajících, ale i u dospělých zasahuje závislost do denního rytmu, kdy veškerý volný čas je zabrán hrou nebo počítačem. Čím víc hrají, tím víc protahují čas strávený touto činností. Člověk chodí pozdě spát, a proto ráno není odpočinutý, nedokáže se koncentrovat.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?