Potkat člověka, který strávil celou kariéru v jedné firmě či instituci, je dnes spíše kuriozita. Vzácností se stávají čím dál více také zaměstnanci, kteří v jedné práci vydrží déle než několik let. Nejčastěji je v této souvislosti zmiňována generace mileniálů. Podle průzkumu Deloitte Millenial Survey 2018 téměř polovina (43 %) této generace, která tvoří stále větší podíl globální pracovní síly, předpokládá, že opustí své zaměstnání v horizontu dvou let. Jen 28 procent má v plánu setrvat u zaměstnavatele dalších pět let.

Proč se to děje? Vnímání kariéry ve společnosti se posouvá a pro mileniály už není postup v rámci jedné firmy vnímán jako jediný model. Hodnotu naopak vidí ve sbírání různorodých zkušeností, čemuž u nás nahrává i příznivá ekonomická situace. Zároveň počítají se situací, kdy bude jejich kariéra mnohem delší než ta jejich předchůdců − realitou pro ně může být i odchod do důchodu po sedmdesátce. A také proměnlivější − dovednosti považované v současnosti za hodnotné a užitečné nemusí za pár let stačit a ti, kteří chtějí uspět, se musí v rámci kariéry neustále rozvíjet.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?