Marcela Moravcová

manažerka regionu Hradec Králové, GoodCall

1. Denně jsme v kontaktu jak s firmami, tak s kandidáty. Značka zaměstnavatele je diskutované téma. Ať už se jedná o firmy ze sféry výrobní, IT, nebo služeb, jedním z rozhodujících faktorů úspěchu firmy je míra motivovanosti zaměstnanců. A právě dobří zaměstnavatelé mají ve svých týmech vyšší procento motivovaných lidí a vykazují nižší míru fluktuace, což následně ovlivňuje i jejich konkurenceschopnost. Z průzkumů vyplývá, že za dobrého zaměstnavatele je považována společnost, kde se vedení firem chová k zaměstnancům jako k tomu nejcennějšímu, co má. Dokáže jasně komunikovat napříč celou firmou, vytváří otevřené prostředí, uplatňuje férový přístup k zaměstnancům na všech pozicích a nabízí spravedlivou mzdu a benefity, které odpovídají potřebám lidí. Pak se může stát zaměstnanec ambasadorem značky svého zaměstnavatele a zvýšit jeho atraktivitu na trhu práce.

2. Častým problémem ve firmách je nedostatečná vnitřní komunikace. Právě komunikace uvnitř firmy napříč všemi směry, tedy jak "shora dolů", tak "zdola nahoru", je podceňovaná a jako jeden z nástrojů řízení je často nedostatečná. Otázkou pak zůstává, zda a jak jsou k efektivní komunikaci kompetentní všichni vedoucí pracovníci ve firmě. Komunikace ovlivňuje nejen vztahy na pracovišti, ale ve finále i samotný pracovní výkon. U nás se snažíme o otevřenou výměnu názorů, sdílení informací tak, že všichni vědí, co, proč a jak se řeší a s jakými výsledky, a snažíme se o jasnou komunikaci nejen uvnitř firmy, ale i směrem k našim partnerům.

3. GoodCall chce nadále přinášet nové a inovativní přístupy v oblasti moderního recruitmentu. Chceme dále budovat vztahy s našimi klienty, kandidáty a podnikatelskými komunitami a tím přispívat k tomu, že ve firmách jsou ti "správní" lidé.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?