Možnost využívat evropské dotace mají české firmy už od roku 2004. Veřejné zdroje ovšem nikdy nebudou nejsnadnější cestou financování. Spousta podnikatelů si však dnes uvědomuje, jak moc mohou dotace pomoci jejich podnikání. Naše zkušenosti jako dotačních poradců se dají zhruba rozdělit do následujících bodů:

Chceme, ale nemůžeme

Firmy přistupují k veřejným financím odlišně. Obecně se dají rozdělit do čtyř skupin. První skupinu tvoří ty, které by dotace rády využívaly, ale z pohledu podmínek dotačních výzev nemohou. Například nemají dobré ekonomické zdraví, prostředky pro kofinancování projektu (banka jim neposkytne úvěr) apod. U některých dotačních programů také často bývá překážkou nedostatečná historie mladých podniků. Některé překážky jsou překonatelné v čase (viz nedostatečná historie podniku), jiné, jako třeba místo realizace v Praze, mohou představovat neřešitelný problém.

Děkujeme, nechceme

Existují také firmy, které principiálně čerpat nechtějí, i když k tomu mají potenciál. Není jich tolik, ale i takové případy stále existují. Typicky se jedná o malou či středně velkou firmu, jejíž majitelé nesouhlasí s poskytováním dotací Evropské unie. Rozhodnutí nevyužít veřejné podpory tak bývá ryze osobního charakteru. Důležitým aspektem při rozhodování, zda dotace čerpat, či nečerpat, je také obava z následných kontrol projektu, které jsou častým strašákem. Takovýchto případů však dlouhodobě ubývá. Z pragmatického hlediska je možnost přímé veřejné podpory pro vybrané podniky velmi lukrativní a z časového hlediska omezená.

V roce 2004 bylo před dotacemi spoustu podnikatelů zdrženlivých, nebylo zřejmé, jak vše funguje a jaké povinnosti čerpání evropských peněz přináší. Dnes je situace jiná a mezi podnikateli funguje jakási "konkurenční afinita". Pokud vlastním strojírenskou firmu a můj konkurent využil dotace pro nákup nových strojů či podpory mezd zaměstnanců, tak chci samozřejmě rovněž využít nabízenou příležitost. I toto je tedy podnět zajistit si relevantní informace o možnosti čerpání podpory a co nejdříve podat svou žádost o dotaci. Dochází tak samozřejmě k rychlejšímu rozvoji trhu a navýšení investic společností do vlastního rozvoje či výzkumu a vývoje. To jsou totiž v současné době hlavní podporované oblasti.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?