Připravujete se na konferenci, na které můžete získat několik významných klientů. Nachystáte prezentaci a vystoupíte. Čekáte, kdo z publika za vámi poté přijde a bude chtít vědět víc. A on nepřijde nikdo. Jak je to možné?

Vysvětlení mohou být dvě. Zaprvé to můžete svést na publikum − je pasivní, téma ho vlastně moc nezajímá a konference také celkově za moc nestojí. A pak je tu druhé vysvětlení, a přiznejme si, o dost pravděpodobnější. Svou prezentací jste prostě přestřelili. A publikum vám to jen dalo najevo tím, že během prezentace vyřizovalo e-maily a smskovalo. Podobnému prezentačnímu fiasku se dá předejít. Stačí, když se vyvarujete obvyklých chyb.

Dobrou zprávou je, že nepodařených prezentací máme kolem sebe tolik, že vyniknout v záplavě prezentační šedi je docela snadné. Pomůže vám patnáct doporučení založených na principech lidského vnímání a postupech prověřených v praxi. O všech se podrobněji dočtete v knize Odprezentuj.

1. Zjednodušujte

Prezentace není dokument a nehodí se pro předávání složitých informací. Silnou stránkou prezentace je přesvědčování a transfer emocí. Využijte toho, že na publikum působíte osobně. Oprostěte se od detailů, nesnažte se říct vše, složité problémy zjednodušte a zapojte emoce. Politici dávno vědí, že jejich nejúčinnější zbraní je kontaktní kampaň. Prezentace je kontaktní kampaní pro vaše myšlenky. Funguje ale jen tehdy, když přesně víte, co chcete říct.

2. Mějte jasné hlavní sdělení

Vždy se prezentujícího ptám: "Kdybyste své sdělení měl vyjádřit jedinou větou, jak by zněla?" Hledání odpovědi vyžaduje notnou dávku mentálního úsilí, ale odměnou je odpověď, která představuje hlavní sdělení prezentace.

jarvis_5c45c64a498ef7ffb04d3aee.jpeg
Linka prezentace se dá postavit i zajímavě. Třeba na struktuře problém–řešení, která po desítky let úspěšně funguje v reklamě.
Foto: archiv časopisu Moderní řízení

Varianty v levém sloupečku jako hlavní sdělení prezentace nebudou fungovat, připomínají ovšem zadání. Mohli bychom třeba říct: "Připravte mi prezentaci o problému nedostatku pitné vody v Africe." Nebo: "Přichystejte mi situační zprávu o druhové diverzitě." Klíčový rozdíl spočívá v tom, že zatímco zadání tématu bývá neutrální, dobré hlavní sdělení obsahuje hodnoticí soud.

3. Řekněte publiku, co má po skončení prezentace udělat.

Když chystáte prezentaci, dobře si také promyslete, co by mělo publikum po jejím skončení udělat. Má jít na web? Napsat vám e-mail? Domluvit si schůzku? Marketéři dobře vědí, proč nenechávají zákazníky přemýšlet. Spousta reklam proto končí slovy jako "žádejte u dobrých knihkupců" nebo "koupíte ve své lékárně". Řekněte výslovně v závěru prezentace svému publiku, jaký krok po něm žádáte.

infografika: Infografika: Jak uspět a stát se hvězdou prezentací

4. Titulkem přitáhněte pozornost

Titulek na úvodním slajdu − tedy název prezentace − slouží jako návnada. Zbavte se přesvědčení, že titulek musí být nejobjektivnějším vyjádřením tématu vaší prezentace. Zkuste se inspirovat novináři. Dobrý titulek je překvapivý, budí kontroverze, nebo dokonce šokuje. Velmi často obsahuje sloveso, které mu přidává na naléhavosti.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?