Firemní vzdělávání určitě patří mezi často diskutovaná témata v mnohých společnostech. V současnosti mají firmy k dispozici široké spektrum možností, jak svým zaměstnancům nabídnout to nejlepší možné vzdělávání na trhu. Některé společnosti se více zaměřují na své interní školitele, které si vzdělávají. Pro jiné jsou zase atraktivní externí profesionálové. V mnohých případech také firmy nechávají pole působnosti na svých zaměstnancích.

Létající trenéři

Sklizeno Akademie, vzdělávací program řetězce Sklizeno, má provádět jak řadové zaměstnance, tak šéfy směn a vedoucí nejdůležitějšími procesy a standardy vedení prodejny a péče o zákazníky. Program ve společnosti spustili v loňském roce. "Důležité je, že jím procházejí opravdu všichni a naše vzdělávání vlastně nikdy nekončí. Nechceme, aby měl u nás jakýkoliv zaměstnanec pocit, že se nudí nebo nerozvíjí. Proto plánujeme kurzy postavit od těch úplně základních až po nástavbové rozvojové aktivity jako třeba návštěvy dodavatelů nebo výměnné stáže," vysvětluje Hana Smítalová, vedoucí projektu Sklizeno Akademie. V rámci stáží nebo exkurzí u dodavatelů by měli zaměstnanci získat více informací, které pak budou moct použít při své práci a v kontaktu se zákazníkem. "Máme za to, že nejlepší je osobní zážitek. Pokud naši prodejci navštíví například farmu dodavatele sýrů, dokážou si pak produkt spojit s příběhem a jejich komunikace s hostem bude pak profesionálnější, přirozená a spontánní," dodává Smítalová.

V první fázi programu prošli vloni zaměstnanci základními workshopy. Mezi ně patřil například kurz konceptu a strategie značky nebo workshopy s názvem Zákaznické štěstí. Ty zahrnovaly témata týkající se dennodenního kontaktu se zákazníkem. "Jejich hlavní obsah tvoří pravidla deli pultu, pravidla doplňkového prodeje, ochutnávky na prodejně, pravidla balení do tašek, řešení situací s nespokojeným zákazníkem a HACCP čili Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů," vysvětluje Smítalová.

V budoucnu má být součástí vzdělávacího programu i výchova interních školitelů a také chtějí uvést do praxe koncept takzvaných létajících trenérů. "Tyto trenéry vychováme interně ze stávajících zaměstnanců, kteří jsou v dané oblasti nejlepšími profíky. Tito trenéři pak budou školit ostatní zaměstnance přímo na jejich prodejně. Příkladem může být vystavování produktů ve vitrínách − létající trenér přijede na konkrétní prodejnu a zaměstnance provede tréninkem metodou vysvětli, ukaž, nechej ukázat," uvádí Smítalová.

Vzdělávání kdykoliv a kdekoliv

V oblasti vzdělávání uplatňují v energetické společnosti E.ON u všech zaměstnanců princip 70 : 20 : 10. "To znamená, že přibližně 70 procent vzdělávacích aktivit tvoří takzvané on the job aktivity, tedy učení prostřednictvím praktických zkušeností přímo na pracovišti. Následně 20 procent znalostí a dovedností získávají zaměstnanci prostřednictvím sdílení zkušeností se svými kolegy a vzájemnou sociální interakcí. Pouze 10 procent pak tvoří klasické formální kurzy a školení," vysvětluje Simona Justinová, vedoucí HR oddělení.

Zaměstnanci mohou pro svůj rozvoj využívat i různých globálních produktů. Mají přístup do on-line knihoven nebo se mohou připojit na takzvané webináře. Mohou si vybírat z množství témat, jakými je například leadership, finance, lidské zdroje, inovace nebo psychologie. "Zároveň se snažíme zaměstnancům vytvořit takové podmínky, aby si sami mohli řídit čas, který chtějí věnovat vlastnímu rozvoji. Proto mají přístup k moderním technologiím a nástrojům, které mohou využívat kdykoliv a kdekoliv," říká Justinová. V minulosti také ve společnosti využívali globálního poskytovatele e-learningové platformy na výuku cizích jazyků. Nicméně kvůli špatné zpětné vazbě od zaměstnanců, která se týkala jak úrovně výuky, tak opakujících se technických problémů, výuku zrušili. Nahradili ji běžnou výukou s lektorem.

Důraz na měkké dovednosti

V konzultační společnosti Acomware považují firemní vzdělávání za zásadní především kvůli tomu, že se obor marketingu a komunikace rapidně vyvíjí. Systém vzdělávání mají rozdělený na interní a externí část. "V té interní vše začíná už propracovaným onboardingem, na který navazuje sdílení prezentací a informací z přednášek či konferencí, jež jsou často propojeny například na firemní snídaně či večeři. Důležité je také vzdělávání prostřednictvím lídra daného týmu, který má se svými kolegy individuální sezení," popisuje Dana Holíková, HR specialistka společnosti.

V rámci interního vzdělávání také využívají firemní blogy, knihovnu nebo intranet. Firemní specialisté také mají možnost chodit na kurzy anglického jazyka nebo odborné konference, které společnost pořádá. Mezi tyto akce patří například kurzy Emailing 2020 nebo Performance 2020.

Cítí, že potřebují neustále prohlubovat odborné znalosti a sledovat měnící se trendy a technologie. "Souběžně začínáme stále aktivněji pracovat na rozvoji soft skills," komentuje Holíková. "Obecně vnímám největší úskalí v multifunkčnosti lidí. Potřebujeme například člověka, který má skvělé analytické myšlení, a zároveň někoho, kdo zvládne komunikovat s různými typy klientů. Pro roli konzultanta zase hledáme takové kolegy, kteří jsou svým způsobem odborníci, obchodníci a projekťáci v jedné osobě. Někdy proto může být obtížné najít správný balanc mezi všemi těmito rolemi," dodává. Aktuálně například zavádějí pravidelná školení měkkých dovedností. Dále také plánují krátké přednáškové večery, které budou tematicky zaměřené například na zvládání stresu nebo zdravý životní styl.

Pro hasiče i dispečery

Vzhledem ke množství specializovaných pozic mezi čtyřmi tisíci zaměstnanci celé skupiny Letiště Praha je i jejich portfolio vzdělávacích kurzů různorodé. Mezi speciální školení patří například zahraniční kurz nácviku hašení letadla pro hasiče. Pracovníci bezpečnostní kontroly zase podstupují školení práce s rentgenem k identifikaci zakázaných předmětů. Pro letecké mechaniky poskytují odborná školení, jakým je například defektoskopie, kdy se zaměstnanci školí v metodách odhalování skrytých vad v povrchu letadla. "Zajímavostí je také speciální školení komunikace s řídicí věží se zaměstnanci Řízení letového provozu pro zaměstnance letiště, kteří se smí pohybovat ve vozidle po vzletové a přistávací dráze," komentuje Lada Duchoňová, manažerka vzdělávání a náboru.

Mezi nejefektivnější kurzy ve společnosti patří právě ty, při nichž si zaměstnanci mohou sami vyzkoušet nové dovednosti a zažít je. "Hodně jsme si také oblíbili využití e-learningu, a to především u povinných kvalifikací, kdy je pak možnost školení velmi časově flexibilní, a to přesně v čase, kdy se to zaměstnanci hodí," komentuje Duchoňová. "V poslední době se hodně zaměřujeme také na využití interních lektorů, což nám dost pomáhá realizovat aktivity opravdu na míru, když sami lektoři jsou součástí firmy," dodává.

Spolupráce s Interpolem

Policie České republiky zajišťuje systém profesního vzdělávání, který tvoří vzdělávací akce jak z ustanovení příslušných závazných právních norem, tak i ze specifik jednotlivých pracovních pozic. Vedle profesního vzdělávání příslušníků Policie ČR i běžných zaměstnanců realizují ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR vzdělávací akce v oblasti mezinárodního vzdělávání. Nejčastěji se jedná o spolupráci s organizacemi, jakými je Interpol, Europol nebo Frontex. "Tyto aktivity jsou nejčastěji realizovány formou specializovaných kurzů, seminářů, mezinárodních konferencí či webinářů," komentuje Lenka Sikorová, vrchní komisařka z Odboru tisku a prevence. "V rámci systému vzdělávání příslušníků a občanských zaměstnanců Policie ČR značné množství vzdělávacích akcí poskytuje Policejní akademie ČR, a to jak v rámci systému celoživotního vzdělávání − školení, kurzy, instrukčně metodická zaměstnání, tak i v rámci svých akreditovaných studijních programů," dodává. Vzdělávání probíhá formou přednášek, demonstrací, praktických cvičení, nácviků a účasti na bezpečnostních akcích nebo prostřednictvím e-learningu.

Vedle absolvování jednotlivých školení, která vyplývají z právních předpisů, musí každý příslušník Policie ČR splnit další odborné požadavky. Pro nové příslušníky Policie ČR to znamená absolvování takzvané základní odborné přípravy, na kterou pak dále navazují příslušné kurzy. "Základní odborná příprava je zaměřena na získání vědomostí a praktických dovedností z celé řady oblastí základních policejních činností. Jedná se o problematiku služby pořádkové policie, dopravní policie a cizinecké policie, dále z oblasti práva, kriminalistiky, informačních technologií, psychologie a policejní etiky, zdravotnické přípravy, řízení motorových vozidel, tělesné přípravy, střelecké a spojovací přípravy a oblasti donucovacích prostředků," uvádí Sikorová.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?