Kvůli hrozbě případného postihu se úředníci čím dál více bojí rozhodovat. Firmy tak zejména v oblasti veřejných zakázek narážejí na až příliš opatrné jednání zaměstnanců ministerstev či jiných složek státu. Pirátská strana chce přitom úředníky hnát k větší osobní odpovědnosti za případné škody, které svým rozhodnutím mohou způsobit. Má to sloužit jako prevence porušování předpisů, pro firmy to ale může být ve svém důsledku kontraproduktivní.

Piráti představili návrh změny zákona o majetku České republiky. Ta má umožnit ministerstvům, katastrálním úřadům nebo třeba České obchodní inspekci vymáhat škodu po svých úřednících a externích spolupracovnících. A to za situace, kdy v důsledku porušení pravidel dostal stát pokutu od některé "své" instituce.

Podle zákoníku práce úředníci stejně jako ostatní zaměstnanci odpovídají za škodu do výše čtyřapůl násobku svého průměrného měsíčního příjmu. Problém ovšem je, že pokud například ministerstvo dostane kvůli chybě svého úředníka pokutu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak podle judikátu Nejvyššího soudu z roku 2017 žádná škoda nevznikne. Peníze se totiž jen přelijí z jednoho státního účtu na jiný. Právě toto chtějí piráti změnit. Na jednotlivé složky státu by se nově hle­dělo odděleně, jako na samostatné právnické osoby. To by jim umožnilo hnát své úředníky i najímané exter­nisty k odpovědnosti.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?