Většina světové populace vykazuje ve větší či menší míře pesimismus v uvažování o současném světě, a to nezávisle na vzdělání a národnosti, tvrdí švédský lékař a vědec Hans Rosling. Fakta ovšem tvrdí opak toho, co si většina myslí − svět se v celé řadě ohledů zlepšuje. Idealizovat minulost nás podle Roslinga nutí takzvaný instinkt negativity, díky kterému věnujeme špatným zprávám týkajícím se současnosti mnohem větší pozornost, než si ve skutečnosti zaslouží. Ve své posmrtně vydané knize Faktomluva se zabývá výše zmíněným a dalšími devíti instinkty nebo důvody, proč se mýlíme v pohledu na svět a proč jsou věci lepší, než vypadají. Jde o kdysi evolučně prospěšné, ale dnes zkreslující mentální mechanismy, které ovlivňují naše názory na okolní dění. Mezi ně například patří sklon rozdělovat svět na zásadně odlišné tábory (instinkt propasti), činit unáhlená rozhodnutí (instinkt urgentnosti) nebo hledat viníky, nikoliv příčiny (instinkt obviňování). Selský rozum k vybudování správného světonázoru nestačí, vzkazuje Rosling. K tomu je podle něj hlavně potřeba kritické myšlení a důkladná analýza dat.

Faktomluva je výsledkem spolupráce dvou generací rodiny Roslingových. Hans Rosling, který psaní knihy věnoval poslední rok svého života, byl povoláním lékař a vědec. V průběhu svého života působil jako poradce Světově zdravotnické organizace, UNICEF a několika dalších humanitárních organizací, kromě toho spoluzakládal pobočku Lékařů bez Hranic ve Švédsku. V roce 2005 založil spolu se svým synem Olou Roslingem a snachou Annou Roslingovou nadaci Gapminder, jejímž cílem je bojovat proti nevědomosti pomocí dat a faktů, jimž bude každý rozumět. Od té doby přednášel pro finanční instituce, korporace a nevládní organizace po celém světě a jeho vystoupení na TED má přes třicet pět milionů zhlédnutí. Roslingovu schopnost mluvit o důležitých tématech jednoduchou a zábavnou formou ocenil mimo jiné také Bill Gates.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?