Pokud má daný člověk v sobě omezení a schopnosti na řízení firmy s obratem sto padesát milionů ročně, pak firma, kterou vede, poroste do této velikosti. Při jejím již mírném překročení se začnou dít "zvláštní" věci, jako je odchod klíčových zaměstnanců, zvyšování zmetkovitosti a reklamací, zvyšující se míra chaosu v denním provozu, ukončení spolupráce či ztráta klíčových zákazníků. Velikost firmy se v krátkém období zkonsoliduje na kapacity a možnosti jejího šéfa. Osciluje plus minus mezi 10−30 % kolem svého dlouhodobého průměru.

Jsem přesvědčen, a zkušenost z praxe a našich projektů to dokazuje, že není důvod, aby zdravé firmy v průběhu let nerostly. Nemusí to být stoprocentní nárůsty obratů každý rok, ale 5−7 procent ročně zdravé firmě sluší. Existují výjimky jako hospodářský cyklus, změny v legislativě, situace v oboru či politický nebo globální vývoj ve světě, jež ovlivňují výkonnost firmy. Ale za běžného provozu je reálné dosahovat alespoň mírných nárůstů každý rok. Má to určitě mnoho "háčků", ale nejzásadnější spočívá v tom, je-li šéf schopen svými kapacitami firmu nejen táhnout dopředu, ale také růst firmy "udýchat". Tento prostý fakt poznáte na číslech. Pokud firma ve střednědobém, neřku-li dlouhodobém horizontu stagnuje, či dokonce klesá, narazil její šéf již dávno na hranice svých kapacit.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?