Zhruba dvacítka věřících včetně několika dětí se staví do řady před oltář. Farář oblečený do prostého černého roucha s rudým kalichem na hrudi se u každého na pár vteřin zastaví, vezme od ministranta po pravé ruce hostii a namočí ji do číše s mešním vínem.  "Bůh s tebou v Ježíši Kristu, sestro," osloví mladou dívku, vloží jí oplatku do úst a přechází k dalšímu.

Obvyklý rituál přijímání podobojí, který u Církve československé husitské symbolicky zahrnuje Kristovo tělo i krev, má v Kladně trochu nezvyklou podobu. Farářem je tu už devět let muž tmavé pleti, čtyřicetiletý Keňan Phanuel Osweto.

Drobný usměvavý kněz je dnes v Kladně známou postavou. Například letos v lednu se spolu s ředitelem farní charity a primátorem zúčastnil v kostýmu bájného mudrce Baltazara průvodu tří králů, kterým začala tříkrálová sbírka. Peníze z ní jdou například na podporu žáků z chudých rodin či na úhradu léčby mozkové obrny osmiletého chlapce.

O černošském faráři a jeho sboru, který čítá zhruba 300 lidí, se ví, že dokážou pomoci. Mají komu.

V Kladně žije podle odhadů zhruba osm set lidí v takzvaných vyloučených lokalitách, v často nuzných ubytovnách, za které obvykle ještě platí vysoké nájemné. Další možná i stovky lidí jsou bez přístřeší úplně. Řada z nich má dluhy, sedm a půl tisíce obyvatel Kladna se potýká s exekucemi. Někteří se uchylují k drobné kriminalitě, jejich děti často nechodí do školy nebo mají mizerný prospěch. I s rodinnými příslušníky je to několik tisíc lidí, kteří v přibližně sedmdesátitisícovém městě žijí na okraji společnosti.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?