Kreténi. Každý z nás na ně alespoň jednou v životě narazil − v podobě náhodných kolemjdoucích, naštvaných prodavačů, trollů na internetu nebo − v horším případě − kolegů. Jsou to lidé, kteří se ke svým bližním chovají sprostě, trápí, ponižují a manipulují a hlavně si to užívají. A zatímco spoustě z nich se dá více či méně úspěšně vyhnout, pitomci na pracovišti představují nezanedbatelný problém. Strategiím, jak ho vyřešit či alespoň přežít, věnoval svou poslední knihu spisovatel a profesor Robert I. Sutton. Jak píše v úvodu, napsal ji jako odpověď na otázku, kterou dostal nesčetněkrát: "Jak přežít kretény?"

Na problém se Sutton dívá jako na katastrofu pro celou organizaci, kde dotyčný pitomec působí. Seznam škod, které tito jedinci páchají na pracovišti, je nekonečný: nižší míra důvěry, motivace, menší ochota přicházet s nápady, zvýšená zmetkovitost, krádeže či absence. Podle některých odhadů hrubost ze strany nadřízených stojí americké korporace 23,8 miliardy dolarů v podobě absencí zaměstnanců, nákladů na zdravotní péči a ztráty produktivity. Dlouhodobé studie v Evropě ukazují, že pokud máte za šéfa blbce, zvyšuje to riziko srdečního onemocnění a předčasné smrti.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?