V oboru se pohybuji 27 let, během kterých se trh několikrát změnil. Ať už to bylo období zlatého věku marketingu, absolutního útlumu či opět vzrůstu. Docházelo postupně ke změně vnímání našeho oboru i segmentacím trhu. Měnilo se to, co do marketingu patří, kde jsou jeho hranice. Velkou roli zde sehrál tzv. digitál. Doba se stávala čím dál tím turbulentnější. Především s příchodem nových médií se tempo a obsah naší práce zvětšily − vznikla potřeba nových specializovaných pracovních divizí a ve spojení s tím i pracovních pozic.

BPR prošlo řadou změn a transformací, než se vytvořily specializované divize přesně odpovídající potřebám trhu. V souvislosti s tím došlo k růstu počtu lidí v týmu, ale i ke snížení průměrného věku zaměstnanců. Toto období vnímám jako největší výzvu, čelil jsem rychlé a komplexní změně v nastavení pracovních procesů a zefektivnění jednotlivých úkonů ve spojení s naléhavou potřebou obsazení nových pracovních pozic. Vznikly čtyři divize, do kterých jsem přijal řadu mladých a v té době juniorních lidí, co se pracovních zkušeností týče. Musel jsem věřit a pracovat na výchově nových členů týmů, kteří neměli tolik reálných zkušeností, ale znalost daných nových trendů. To vše v souladu se zavedenými zvyklostmi trhu a klientskými standardy a požadavky, jelikož našimi zákazníky jsou především velké korporace. Docházelo k propojování mezi seniorními pozicemi a novými inovativními přístupy mladé generace. Bylo to riziko, které se vyplatilo, a jsem hrdý na to, že se mi podařilo vybudovat silný a stabilní tým, v rámci kterého došlo k efektivnímu propojení cenných dlouholetých zkušeností s mladým inovativním myšlením. Dnes má agentura čtyři divize − eventovou, marketingovou, kreativní a cestovní.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?