Sehnat nové zaměstnance není právě snadné. A proto se firmy začínají − konečně − zajímat i o nálady a spokojenost zaměstnanců stávajících. Co se ale často liší, jsou důvody, proč firmy tyto průzkumy pořádají, a způsob, jak s nimi poté nakládají. Existují firmy, které tyto průzkumy realizují hlavně proto, že je to běžné v rámci skupiny, do které patří, nebo se tak předpřipravují na velký průzkum, který pořádá jejich "matka". Pokud to ale daný podnik myslí s průzkumem vážně, dělá ho proto, aby odhalil aktuální nebo do budoucna potenciální problémové oblasti. V průzkumu se například snaží zjistit, proč se zvýšil odchod zaměstnanců, případně se snaží těmto odchodům do budoucna předejít.

Velice zajímavou skupinou zaměstnanců mezi respondenty průzkumu mohou být projektoví manažeři dané firmy − hlavně pokud jsou víceletými kmenovými zaměstnanci. Ti mají totiž z pozice své práce velký přehled o celkovém dění ve firmě, jsou "namočení" do projektů týkajících se běžné operativy, ale i do strategických aktivit. V rámci svých úkolů každodenně komunikují na projektech s kolegy z nejrůznějších oddělení a na nejrůznějších pozicích v rámci firemní hierarchie, takže znají bezprostřední vox populi a zároveň jsou zvyklí na věci a dění okolo sebe nahlížet realisticky, zdravým selským rozumem, a tudíž dokážou být zdravě kritičtí.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?