Digitalizace stavebnictví narazila na problém: má sice státem stanovený termín spuštění, ale český systém na něj není připravený. Na pracovním trhu chybí odborníci, kteří by měli s digitalizací zkušenost. Vývoj stavebnictví směrem k digitalizaci je přesto nevyhnutelný, protože značně zvyšuje efektivitu, a jak zhotovitelé, tak objednatelé staveb již požadují digitální dokumentaci. Díky digitalizaci dokážeme urychlit a zefektivnit složité procesy− jako například zadávání změn v projektu, kontrolu modelů, výměnu a řízení informací mezi aktéry v rámci celého procesu stavby nebo vytváření nástrojů pro automatizaci práce.

Od roku 2022 stát ukládá veřejným investorům povinnost využívat metodu BIM (digitální informační model stavby) u všech nadlimitních stavebních zakázek. Podle nedávného průzkumu CEEC Research ale 84 procent z nich nepociťuje ze strany státu dostatečnou podporu pro vzdělávání v efektivním uplatňování metody BIM. Ta přitom ještě nebyla zavedena ani do vzdělávacího systému, čerství absolventi tedy trhu úlevu nepřinesou. Stavebnictví se kvůli digitalizaci dostalo v České republice do bodu, kdy čistě akademické vzdělání už nestačí.

Rychle z praxe do výuky

Soukromý sektor dokáže být v převádění poznatků z praxe do výuky mnohem rychlejší než stát nebo univerzity. Firmy, které potenciál vzdělávání dokážou ocenit, tak mohou převzít iniciativu a začít ve velkém školit nejenom vlastní zaměstnance, ale také klienty z řad soukromého ale především i veřejného sektoru. Vzhledem k silné pozici skupiny Sudop na projektantském trhu jsme se rozhodli této příležitosti využít a založit velkokapacitní školicí centrum moderního střihu. Chceme přenášet principy z IT do stavebnictví, a tím tak podpořit jeho modernizaci.

Školicí centrum je magnetem, díky němuž se nám daří získávat pro naši firmu nové pracovníky. Je základem pro zavádění inovací v naší firmě. Je skvělým networkingovým místem pro setkávání s objednavateli i zhotoviteli staveb.

Stát vytvořil příležitost

Zatímco například ve strojírenství jsou podobné postupy již řadu let standardem, stavebnictví zaspalo a velká většina procesů probíhá papírově. Podle propočtů ministerstva průmyslu a obchodu by mohl BIM v ČR ušetřit v případě veřejných stavebních zakázek až 23,7 mld. Kč ročně. Jenže otazníkem zůstává proces zavádění BIM do praxe. Je potřeba proškolit stovky úředníků na straně investorů i odborníků na straně dodavatelů. Zkušené odborníky pro zavedení BIM v rámci své organizace má jen desetina veřejných investorů.

V situaci, jako je ta současná, je úkolem soukromého sektoru spolupracovat s veřejnými investory a proces změny podporovat, například vlastními investicemi v rámci pilotních projektů. Několik takových pilotních projektů jsme si již interně, ale také ve spolupráci s veřejnými investory, provedli a vyhodnotili.

Nápad se zrodil v Londýně

Jedním z nejdůležitějších impulsů pro nás byla návštěva BIM Akademie Bentley Crossrail. Ta vznikla jako výcvikové středisko všech účastníků stavby významného 120 km dlouhého železničního spojení s Londýnem. Na této stavbě se ověřovaly v praxi veškeré teoretické metodiky, tvořené směrnice, doporučení a postupy BIM. Z tréninkového střediska se stalo postupně místo pro výměnu zkušeností odborníků zúčastněných na stavbě. Myšlenka takového centra pro podporu metody BIM nás nadchla.

Vedení společnosti se rozhodlo pro vytvoření pracovní skupiny, která se implementací metody BIM do procesů ve firmě začala zabývat. Postupně vykrystalizovaly tři hlavní oblasti, kterými se skupina chtěla zabývat − procesy, technologiemi a vzděláváním. Činnost pracovní skupiny se brzy zúročila v možnosti začít i na vybraných projektech v České republice zkoušet některé části metody BIM. Tyto pilotní projekty se staly nejlepším hybatelem zavádění metody v praxi. Velmi záhy se na nich ukázala nutnost mít v České republice zpracované jednotné metodiky a standardy, řešit otázky spojené s výměnou dat a komunikací účastníků stavebního procesu a v neposlední řadě i potřebu vzdělávacího místa. Proto byla v roce 2017 v prostorách firmy zřízena první školicí místnost. Protože se velmi záhy začal prostor intenzivně využívat, přistoupili jsme k serióznímu jednání s firmou Bentley o možnosti zřízení jejich Akademie v prostorách naší firmy.

Školicí centrum vzniklo na míru Bentley

Stávající školicí centrum už kapacitně nedostačovalo. Při projektování nového už byly konzultovány prostorové a technické parametry vznikající BIM Akademie s firmou Bentley. Výsledkem je nejmodernější centrum v ČR, které tvoří 2 konferenční sály s kapacitou 30 a 50 účastníků a počítačové učebny pro 12 účastníků školení a lektora. Všechny sály mohou fungovat jednotlivě, nebo být spojené do jednoho velkého. Navíc je zde učebna je doplněná o brýle pro virtuální realitu, v níž lze modelem budovy procházet v 3D.

Školicí centrum se začlenilo do sítě center Digital Advancement Academies, které firma Bentley má zřízené v osmi městech světa v sídlech svých poboček. Cílem center je poskytovat prostor pro setkávání odborníků z řad investorů, zhotovitelů, projektantů a správců velkých staveb. Hlavním mottem je předávání poznatků a zkušeností od lídrů stavebnictví po celém světě. Digital Advancement Academies pořádají po celém světě setkání lídrů průmyslu a stavebnictví pomocí propojené videokonferenční sítě. V jeden okamžik tak můžou posluchači v Praze hovořit s účastníky setkání v Dubaji, Londýně, Pekingu, Houstonu a dalších. Kromě těchto virtuálních videokonferenčních setkání si akademie kladou za cíl pořádat setkání odborníků v dané zemi a spojovat zástupce státní správy, vysokých škol s odborníky ze stavební praxe.

Projděte se budovou v Dubaji

Za tu dobu, co školení probíhají, jsme zásadně změnili systém školení. Většina školení již není vedena klasickou metodou, kdy lektor přednáší funkcionality daného programu a účastnící si je pak zkouší na počítačích v učebně. Kurzy jsou více vedené jako workshopy, kdy převládá diskuse nad jednotlivými tématy, které se hned prakticky ukazují na příkladech. Vzdělávání tak dostalo atraktivnější formu, díky které si účastníci z kurzů odnášejí jak zážitky, tak okamžitě upotřebitelné poznatky.

Podstatným úkolem centra je vzdělávání vlastních zaměstnanců. Metoda BIM přináší do firmy nové procesy, které jsou spojené s používáním nových programů. Neustálé doplňování dovedností zaměstnanců je klíčové pro rozvoj firmy. Jak již bylo řečeno, školíme ale také externí zájemce.

Z počátku měli možnost seznámit se s poznatky BIM především lidé z velkých stavebních společností, kteří velice rychle postřehli výhody metody při zhotovení stavby. S tím jak se rozbíhaly práce na pilotních projektech, se postupně razantně zvyšoval počet zájemců z řad investorských organizací. V poslední době pak zaznamenáváme zájem i ze strany úřadů státní správy, především SŽDC.

Digitalizace přiláká mladé lidi

Školící centrum plánuje v krátké době oslovit ještě jednu velmi významnou skupinu, kterou jsou studenti středních odborných škol a vysokých škol. Právě na spolupráci s budoucími odborníky ve stavebnictví se nyní zaměřuje s cílem zvýšit atraktivitu oboru pro mladé lidi. Nabízí jim nejmodernější technické zázemí a technologie a možnost nahlédnout do skutečných praktických procesů a úkolů. V dialogu s nimi pak nastínit budoucnost oboru schovanou do hesel Digitální Česko, BIM, Průmysl a Stavebnictví 4.0.

A právě lákání mladých talentů se zájmem o moderní technologie je pro náš obor strategicky důležité. Na našem příběhu je patrné, že i obor, který dlouhodobě zaostává za jinými v modernizaci, je schopen rychle dohnat, co se v minulosti zanedbalo. Věřím, že naše zkušenost je přenositelná. Průmyslová odvětví nemusejí čekat na aktivitu státu a školského systému, ale mohou akcelerovat sama díky začlenění školení do vlastních strategických plánů.

Autoři: Jaroslav Veselý