Digitalizace stavebnictví narazila na problém: má sice státem stanovený termín spuštění, ale český systém na něj není připravený. Na pracovním trhu chybí odborníci, kteří by měli s digitalizací zkušenost. Vývoj stavebnictví směrem k digitalizaci je přesto nevyhnutelný, protože značně zvyšuje efektivitu, a jak zhotovitelé, tak objednatelé staveb již požadují digitální dokumentaci. Díky digitalizaci dokážeme urychlit a zefektivnit složité procesy− jako například zadávání změn v projektu, kontrolu modelů, výměnu a řízení informací mezi aktéry v rámci celého procesu stavby nebo vytváření nástrojů pro automatizaci práce.

Od roku 2022 stát ukládá veřejným investorům povinnost využívat metodu BIM (digitální informační model stavby) u všech nadlimitních stavebních zakázek. Podle nedávného průzkumu CEEC Research ale 84 procent z nich nepociťuje ze strany státu dostatečnou podporu pro vzdělávání v efektivním uplatňování metody BIM. Ta přitom ještě nebyla zavedena ani do vzdělávacího systému, čerství absolventi tedy trhu úlevu nepřinesou. Stavebnictví se kvůli digitalizaci dostalo v České republice do bodu, kdy čistě akademické vzdělání už nestačí.

Rychle z praxe do výuky

Soukromý sektor dokáže být v převádění poznatků z praxe do výuky mnohem rychlejší než stát nebo univerzity. Firmy, které potenciál vzdělávání dokážou ocenit, tak mohou převzít iniciativu a začít ve velkém školit nejenom vlastní zaměstnance, ale také klienty z řad soukromého ale především i veřejného sektoru. Vzhledem k silné pozici skupiny Sudop na projektantském trhu jsme se rozhodli této příležitosti využít a založit velkokapacitní školicí centrum moderního střihu. Chceme přenášet principy z IT do stavebnictví, a tím tak podpořit jeho modernizaci.

Školicí centrum je magnetem, díky němuž se nám daří získávat pro naši firmu nové pracovníky. Je základem pro zavádění inovací v naší firmě. Je skvělým networkingovým místem pro setkávání s objednavateli i zhotoviteli staveb.

Stát vytvořil příležitost

Zatímco například ve strojírenství jsou podobné postupy již řadu let standardem, stavebnictví zaspalo a velká většina procesů probíhá papírově. Podle propočtů ministerstva průmyslu a obchodu by mohl BIM v ČR ušetřit v případě veřejných stavebních zakázek až 23,7 mld. Kč ročně. Jenže otazníkem zůstává proces zavádění BIM do praxe. Je potřeba proškolit stovky úředníků na straně investorů i odborníků na straně dodavatelů. Zkušené odborníky pro zavedení BIM v rámci své organizace má jen desetina veřejných investorů.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?