Otakar Veselý

generální ředitel, Kámen a písek, spol. s r.o.

Naším mottem je: Spokojený zaměstnanec se podílí na dobré výkonnosti firmy. Rozrostli jsme se do ve velké části regionu s 10 lomy. Zaměstnancům poskytujeme řadu výhod, podporujeme jejich sportovní aktivity, přispíváme na důchodové připojištění a životní pojištění. Firma má prakticky nulovou fluktuaci i v době nedostatku pracovních sil na trhu. Pokud někdo odchází z firmy, tak za účelem svého vlastního podnikání a i takovým pomáháme v začátcích.

Slovo "problémy" nerad vyslovuji a nerad slyším. Často je zbytečně toto slovo používáno pro běžné obchodní, provozní a technické záležitosti, které jsou v reálném životě v každé firmě. Pomáhají teambuilding a dobré, dovoluji si říci, nadstandardní vztahy mezi zaměstnanci, kteří se stali součástí firmy v pravém slova smyslu. Když slyším, že hovoří uctivě o své firmě, tak mi to dělá velkou radost. Vážíme si i bývalých zaměstnanců a organizujeme pravidelná setkání každý rok, kde si všichni společně pohovoří a zavzpomínají. Takzvaným problémům předcházíme tím, že zodpovědně tvoříme své roční a tříleté plány, které prakticky eliminují jakékoliv nedostatky.

Každý zákazník, ať už je to velká stavební firma či malý stavebník rodinných domků, obdrží požadovaný výrobek v čase, kvalitě a s odpovídajícím servisem, to je základ. Součástí rozvoje firmy je i ochrana životního prostředí. Intenzivně zdokonalujeme likvidaci prachu ve výrobním procesu formou výkonných tkaninových filtrů, v suchých měsících intenzivně skrápíme a umýváme vozovky. Také jsme prakticky zlikvidovali nadměrnou hlučnost těžebních strojů a splňujeme s rezervou hygienické limity. Součástí ochrany životního prostředí jsou i plány pro rekultivaci vytěžených prostor, abychom přírodě navrátili její původní zeleň. Firma se podílí na charitativních projektech, kulturních a sportovních aktivitách měst a obcí, kde působíme.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?