Riziko manažerského pochybení platí stejně pro firmy velké, střední i malé, a to nezávisle na činnosti podnikání. Zájem o toto pojištění vzrostl po novelizaci občanského zákoníku a novém zákonu o obchodních korporacích, které přinesly další zpřísnění odpovědnosti členů orgánů společností a současně zvýšení rizika souvisejícího s výkonem jejich funkce. Přesto je u nás stále pojištěný jen přibližně každý desátý český manažer, přičemž řada z těch, kteří nejsou pojištění, si dostatečně neuvědomuje rizika neomezené odpovědnosti za škodu pro případ jejich neúmyslného pochybení. V Británii či Německu je přitom informovanost a D&O pojištěnost výrazně vyšší − okolo 40 %, v USA dokonce prakticky 100 %.

Odpovědnost managementu

Pojištění odpovědnosti managementu, pro které se i u nás standardně používá označení D&O pojištění, na českém trhu nabízí řada lokálních i zahraničních pojistitelů. Manažeři působící ve statutárních nebo kontrolních orgánech firem by se již při přijímacích pohovorech měli aktivně ptát na možnost sjednání D&O pojištění nebo si to dát jako podmínku přijetí funkce a nástupu.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?