Odpověď na jednoduchou otázku, proč se chtějí ve firmě koncepčně věnovat diverzitě, bývá strohá. Chce to mateřská společnost nebo management. I proto jsou inkluze a diverzita často chápány jako něco cizího, co nám zasahuje do fungující firemní kultury. Podle studie institutu BCG má ale fungování různorodého týmu velmi pozitivní dopad na schopnost inovace, invence v takových týmech se může zvýšit téměř o pětinu. Problém nastává v tom, že tyto argumenty už často zaměstnanci neslyší.

Transparentnost a strategie

Smutným faktem je, že s rozhodnutím managementu se zaměstnanci většinou neztotožní. Jak to v praxi vypadá? Není nijak výjimečnou praxí, že někteří cokoli s textem diverzita v mailu hned mažou. Nechápou, proč najednou tomuto fenoménu věnovat tolik pozornosti. Mají přece homosexuála v týmu a vůbec jim to nevadí. Proč by měla firma podporovat ženy na rodičovské a usnadňovat jim návrat do práce? Jak ukazují zkušenosti z praxe, nedostatek komunikace způsobuje posun vnímání diverzity špatným směrem.

Chybí jasné vysvětlení, proč je to pro firmu jedna z klíčových aktivit, ale není také nastavená a vysvětlená dlouhodobá strategie s účelovými programy a aktivitami. Místo toho firma učiní pár nepříliš šťastných řešení, jak zaměstnance pro diverzitu získat. Například rozdáním hrníčků s hesly o tom, jak báječná je různorodost; vylepení plakátů s výroky podporujícími spolupráci různých lidí na pracovišti nebo zorganizováním osvětové akce na diverzitu. Podobné akce přináší firmě spíše okamžitou ztrátu, a to jak peněz, tak zájmu lidí o téma, a zároveň u mnohých pěstují alergii na diverzitu.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?