Počet obhájců diverzity a inkluze ve firmách roste. Ty na to reagují tak, že s vervou nominují zástupce diverzity a inkluze do nových atraktivně znějících pozic a snaží se plnit kvóty na zastoupení různých menšin ve firmě. Dle portálu Indeed.com se zvýšil počet pozic, které mají za úkol ve firmách zodpovídat za diverzitu a inkluzi v roce 2018 o téměř 20 procent ve srovnání s rokem 2017. Více výzkumů potvrzuje pozitivní vliv diverzity. Různorodé týmy jsou kreativnější, inovativnější a prokazují lepší schopnost týmového učení. Diverzita rozšiřuje znalostní a kompetenční základnu, zvyšuje adaptační schopnosti organizace i šanci, že firma bude v čase další krize úspěšnější.

Je důležité si však uvědomit, že vznikem nové role a náborem potřebného počtu žen do firmy cesta nekončí. Inkluze pro zástupce HR znamená více práce, protože může mít dopad na široké spektrum témat, např. na úpravu pracovní náplně, zavedení nových forem flexibilních pracovních úvazků, týmovou a mezigenerační spolupráci atd. Zároveň je nutné, aby iniciativa diverzity a inkluze v organizaci nezůstala jenom iniciativou HR oddělení. Jako při každé jiné transformaci musí změna začínat na nejvyšší úrovni − být hlasitě podporovaná leadershipem a v denním pracovním životě pak prosazována liniovými manažery.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?