Lidé ve výkonu trestu nejsou specifickou populací, v níž by byli všichni stejní. I přesto se k nim někdy tak přistupuje. V rámci resocializačního zacházení s vězni probíhají snahy o jejich umravnění s cílem změny jejich chování.

Je možné změnit asociálnost?

Resocializace vychází z pojmu socializace. Socializací se myslí proces, ve kterém se jedinec učí hodnotám ve svém prostředí a přijímá je za své. V případě nedostatečné nebo deviantní socializace nedochází k přijetí společenských hodnot a norem. Resocializace je potom procesem nápravy, převýchovy a změny nedostatečné socializace.

Základním předpokladem resocializačních snah je, že zločin je projevem nebo vyústěním určitých asociálních rysů jedince. V rámci nápravy je tedy možné asociálnost jedince změnit. Působením resocializačních programů by zločinec následně měl být schopen objektivně reflektovat své činy.

Programy resocializace vězňů jsou snahou o jejich zařazení do společnosti po výkonu trestu. Ve věznicích proto probíhají různé vzdělávací programy a vězňům jsou nabízeny i pracovní příležitosti. Dříve byl kladen důraz na kurzy čtení a psaní a zajištění základní gramotnosti. Dnes se situace změnila k lepšímu a věznice nabízejí širokou škálu vzdělávacích programů pro výkon různých povolání, jako je zámečník, zedník, stavební výroba, strojírenská výroba a další. Vězni si mohou doplnit základní vzdělání nebo rozšířit kvalifikaci ve vzdělávacích kurzech. Věznice nabízejí i vysokoškolské studium.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?